Teleplan kjøper LAC

Teleplan kjøper LAC

Landeandcompany og Teleplan samles i et konsulentselskap, med fokus på mediebransjen

Teleplan har inngått en avtale å kjøpe Landeandcompany AS (LAC). Gjennom avtalen styrker Teleplan seg i konsulentmarkedet med fokus på mediebransjen.

Avtalen innebærer at Teleplan overtar 100 prosent av aksjene i LAC. LAC er et norsk konsulentselskap som leverer rådgivningstjenester til ledende medieaktører i Skandinavia. Selskapet har 16 medarbeidere, og forventer å omsette for 16 millioner kroner i 2007.

Media blir et rendyrket satsingsområde i den nye organisasjonen, og Alf Lande vil lede enheten.

- Teleplan har gjennomført store infrastrukturprosjekter i telekomsektoren i Norge og internasjonalt. Dette er viktig kompetanse og erfaring som vi bærer med oss videre, sier Nils-Jørgen Felldal, leder for Teleplan Consulting i en pressemelding.

- Avtalen med LAC innebærer at vi nå fullt ut realiserer strategien vi la for tre år siden: Vi skal være en ledende tilbyder av konsulenttjenester til mediehus og øvrige innholdsleverandører. Kundene etterspør i økende grad kompetanse som dekker hele verdikjeden. Vi dekker nå strategi- og forretningsutvikling, innovasjon, teknologi, utvikling og implementering av ferdige løsninger, sier Felldal.

Teleplan er et norsk, privateid konsulent- og systemutviklingsselskap med rundt 160 ansatte.

Oppkjøp Og Fusjoner