KRYPTERT: Apples iPhone er kryptert ved hjelp av låsekoden, og det har voldt FBI problemer de nå har klart å løse.

KRYPTERT: Apples iPhone er kryptert ved hjelp av låsekoden, og det har voldt FBI problemer de nå har klart å løse.

FBI mot Apple: Uavgjort

Myndighetene har klart å ta seg inn i terroristens iPhone uten Apples hjelp.

De amerikanske påtalemyndighetene har denne uken bedt domstolen i California om å trekke saken mot Apple, skriver våre kolleger i Infoworld.com. Ifølge en notis sendt til domstolen har myndighetene klart å få tak i dataene lagret på iPhone-en til en av terroristene etter San Bernardino-skytingene i fjor, og trenger dermed ingen assistanse fra Apple lenger. 

Israelsk hjelp?

Notatet forteller ingen ting om hvordan myndighetene klarte å få tak i dataene, men ifølge Infoworld har statsadvokaten i USA meldt at dette ble oppnådd ved hjelp av en ikke navngitt tredjepart.

Ifølge Computerworld.com har metoden som ble brukt for å dekryptere mobilens innhold antakeligvis inkludert å speile dataene ut av enheten for å få kunne få tilgang uten å gå via enhetens adgangs- og sikkerhetsmekanismer.

Ifølge flere kilder som verserer ute på nettet, er det visstnok det israelske selskapet Cellebrite som har bistått FBI med å få tilgang til dataene på mobilen.

1-1 uavgjort?

Saken har versert lenge, etter at påtalemyndighetene har forsøkt å tvinge Apple til å lage programvare som ville bidra til å komme rundt krypteringen på telefonen. Apple har motsatt seg dette med alle midler, og det var forventet at saken kom til å gå langt i det amerikanske rettssystemet, antakelig helt til høyesterett.

I påsken gav imidlertid påtalemyndighetene beskjed til domstolen om å holde saken på is, i påvente av utforsking av en mulig løsning. Nå har de altså trukket saken, siden de ikke lenger trenger noen assistanse av Apple.

Saken har flere sider, og er et klassisk eksempel på motstridende interesser: Apple mener at å holde på et sterkt personvern er viktigst, mens FBI og andre amerikanske myndigheter mener at (nasjonal) sikkerhet må gå foran den enkeltes vern.

Det siste ordet i denne saken er ganske sikkert ikke sagt.

Les om:

Sikkerhet