PÅ VEIEN: BIM-kiosk i bruk på utbyggingen av E6 Arnkvern - Moelv. (Foto: Nye veier)

PÅ VEIEN: BIM-kiosk i bruk på utbyggingen av E6 Arnkvern - Moelv. (Foto: Nye veier)

Digital utbygging på E6

Nye Veier nærmer seg 100 prosent digital gjennomføring, og nå kjører de BIM i full fart i utbyggingen av firefelts E6 fra Arnkvern til Moelv.

I utbyggingen av firefelts E6 fra Arnkvern til Moelv brukes det nå ekte BIM (bygningsinformasjonsmodellering) inkludert BIM-kiosker både ute på anlegget og på riggen.

Ambisjonene skal ha vært høye fra første dag. Som byggherre var Nye Veier tydelig på at «tegningsleveranser» ikke var ønskelig. Målet var å komme opp på BIM nivå tre innen utbyggingen av den nordlige parsellen fra Arnkvern til Moelv var ferdig. 

Høye ambisjoner

-- BIM er mye mer enn lagring av informasjon. Det handler blant annet om felles kultur, lederskap, organisering og integrering. Med BIM sikrer vi gode prosesser og effektivt samarbeid. En kan si at Bim nivå 3 handler om at det kun skal være en kilde til informasjon, forteller Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Moshagen kan se for seg at Nye Veiers ambisjoner innen BIM kan ha kommet brått på mange av leverandørene, men gjennom god kartlegging og omfattende dialog med bransjen ble det en enighet om at BIM på nivå tre burde være innen rekkevidde.

Heldigitalt

-- Hvorfor så høye ambisjoner om BIM ved denne utbyggingen?

-- Før vi laget konkurransene for E6 Kolomoen-Moelv hadde selskapet satt fokus på digitalisering og BIM, og gjennom en nasjonal konferanse vi hadde fikk vi mange gode og nyttige innspill. Vi valgte derfor å sette et høyt ambisjonsnivå for å sikre oss at entreprenørene med sitt mannskap skulle tilby oss løsninger som går i retning av å være fulldigitale og modellbasert gjennomføring. Nye Veier sin målsetting om fulldigitalisering innen 2020 ligger i bunnen på alt vi gjør, sier Moshagen.

De skulle altså bort fra ordinær «fagsiloprosjektering» der 3D-visualisering var det siste som ble gjort etter at arbeidsgrunnlaget var ferdig.

-- Leverandørene måtte kombinere all tilgjengelig kunnskap, skape nye løsninger og kombinere løsninger på nye måter. Dette har resultert i en tilnærmet 100 prosent digital gjennomføring av E6 Arnkvern – Moelv, sier Moshagen videre.

Nye Veier sikret seg til slutt kontrakt med Veidekke, som ifølge Moshagen har levert som forventet.

-- Entreprenøren ble tidligere involvert enn normalt og det fulgte ingen byggeplaner eller prosjekterte løsninger med i konkurransegrunnlaget. Likevel anslår vi at vi har spart minst ett år før vi startet på selve byggingen, sammenlignet med de tradisjonelle enhetspriskontraktene, sier Moshagen.

- Vi la ned et omfattende arbeid og satte oss, allerede før konkurransen ble utlyst, et mål om at denne kontrakten skulle vi vinne, sier Neal Nordahl, prosjektleder i Veidekke, i en pressemelding.

BIM-kiosker

Veidekke har plassert ut de første BIM-kioskene på anlegget.

-- Kioskene er i første rekke tilpasset all konstruksjonsbygging og arbeiderne har alltid tilgang til rette arbeidsmodell. Dette sikrer kvalitet i utførelsen. Den ene BIM-kiosken er testet på TV-stua på mannskapsriggen, noe som ble rapportert som populært, sier Nordahl. 

For å håndtere det hele har Veidekke etablert en modellserver (SMART). Det betyr at all informasjon har en felles portal inn i modellene og alle datasettene. BIM-modellene kan brukes direkte uten å investere i store og tunge datamaskiner, noe som er nytt innen anlegg.  Modellen kan også brukes på standard mobiltelefoner. 

Målet er at alle disse modelldataene skal flyte sømløst over i driftsfasen og den systematikken som Nye Veier skal etablere for drift av den nye firefeltsveien gjennom Hedmark.  

Les om:

siste nyheter