Funcom aksepterer millionbot

TAR BOTEN, MEN:  Selskapet har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, og det er heller ingen ansatte i selskapet som er involvert i saken, sier Ole Schreiner, operasjonsdirektør i Funcom.

Funcom aksepterer millionbot

Spillselskapet Funcom har akseptert en bot på 1.500.000 kroner fra Økokrim. Nå har de gjort endringer i rutinene, og legger saken bak seg.  

Funcom har akseptert en bot på 1.500.000 kroner fra Økokrim, i forbindelse med spillet The Secret World, som ble lansert i juli 2012.

I fjor ble spillselskapet siktet for markedsmanipulasjon, og for å villede markedet om sentrale forhold tilknyttet spillet i perioden mellom oktober 2011 til august 2012.

Bøtenivået for denne typen kriminalitet er vanligvis vesentlig høyere enn 1,5 millioner, men førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim, forteller til E24 at boten ble redusert som følge av den anstrengte situasjonen som selskapet har opplyst om i børsmeldinger.

Avsluttet

Fredag kunne Funcom selv, via en børsmelding, informere om at boten er akseptert. 

– Selskapet har vedtatt en bot på 1,5 millioner kroner, og for selskapet er saken nå avsluttet. Selskapet har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, og det er heller ingen ansatte i selskapet som er involvert i saken, sier Ole Schreiner, operasjonsdirektør i Funcom, til Computerworld.

Pågår ennå

– Vi har ingen ansatte i selskapet i dag som er siktet, sier Schreiner videre.

Førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim bekrefter til Dagens Næringsliv at etterforskningen knyttet til sentrale innsidere i Funcom fortsetter.

– I dag er saken mot selskapet avsluttet, men de øvrige etterforskningene pågår ennå, sier Koss til DN. Ifølge avisen vil han ikke gå inn på enkeltheter om den pågående etterforskningen.

Endret rutiner

Schreier forteller at Funcom har gått gjennom alt av rutiner og praksis etter at siktelsen ble kjent i januar 2014. 

– Noen endringer og presiseringer har funnet sted, spesielt i forhold til håndtering av innsideinformasjon, og rutiner i forhold til å tilgjengeliggjøre lover og regler for ansatte. Rent praktisk medfører disse endringene at vi hyppigere bruker det vi kaller for lukkede perioder. Dette for å unngå at man kommer i en situasjon der det er usikkerhet rundt om det er innsideinformasjon eller sensitiv informasjon, sier han.

Han forteller også at selskapet er av den oppfatning at dialogen med Oslo Børs er tilfredsstillende og til hjelp.

– I det øyeblikket det er en usikkerhet som oppstår så vil vi ta kontakt med Oslo Børs for å konferere med dem, sier han.

Funcom har nå lagt saken bak seg, og gleder seg til lanseringen av horrorspillet The Park, som lanseres på tirsdag.

– Det håper vi kan være en fin sak nå rundt Halloween, sier Schreier. 

Les om:

Spill