DEKNING I NORD: Endelig mobildekning etter samarbeid i Skøelvdal i Troms. Arkivfoto: Telekom Revy.
DEKNING I NORD: Endelig mobildekning etter samarbeid i Skøelvdal i Troms. Arkivfoto: Telekom Revy.

Samarbeid gir dekning i Skøelvdal

Telia og kommunen gir dekning i mobildødt område i Troms.

Publisert Sist oppdatert

Skøelvdal og Skøvatnet har lenge vært kjent som et mobildødt område i Troms. Dette har Telia, i samarbeid med Dyrøy og Sørreisa kommune, gjort noe med. Nå kan mobilkunder i området langs Skøvatnet og i Skøelvdal glede seg over mobildekning.

Ny mast

For å skaffe denne dekningen er det satt opp en 30 meter høy mast på østsiden av Skøvatnet, nærmere bestemt Reinbergan. Denne vil nå sikre tilgang til GSM, 3G og 4G rundt hele Skøvatnet og nordover langs Skøelvdal.

Dyrøy kommune hevder dette skal sikre god dekning for både tale og data i hele området.

Et av problemene har vært at mangelen på dekning har isolert området, særlig på vinterstid. Dette har vært en sikkerhetsutfordring særlig for de fastboende, men også for dem som har fritidsboliger i den delen av kommunen.

Samarbeid

Det er et samarbeid mellom Telia og de lokale myndighetene som har gjort prosjektet mulig. Utgangspunktet er et vedtak i Dyrøy kommune der det gir en støtte til Telia på 200.000 kroner for prosjektet.

Kommunestyret i Dyrøy forutsetter i vedtaket at Sørreisa kommune også bidrar med sin andel