NYTT FORUM: Det nye industriforumet for 5G har i dag sitt første møte. (Foto: Alexsl)
NYTT FORUM: Det nye industriforumet for 5G har i dag sitt første møte. (Foto: Alexsl)

Nytt industriforum skal sparke i gang 5G-bruken

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet som har tatt initiativ til det nye forumet som består av toppledere fra en rekke bransjer og offentlig sektor. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og DigitalNorway (DN) er ansvarlig for drift av 5G-industriforum. I dag, fredag, er første møte.

Publisert

– 5G-teknologien åpner for helt nye muligheter for bedrifter og samfunnet. Vi etablerer derfor et 5G-industriforum for å legge til rette for god dialog mellom industrien, offentlig sektor og telekomsektoren slik at vi kan utnytte teknologien på en best mulig måte, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

På agendaen står utfordringer og problemstillinger som kan løses ved hjelp av ny teknologi, økt kunnskap og dialog mellom offentlig sektor og næringslivsaktører.

– 5G-industriforum skal være en arena for samarbeid der vi kan dele erfaringer. Sammen skal vi bidra til å skape nye løsninger i næringslivet og offentlig sektor som skal gjøre oss bedre rustet til å ta fatt på oppgavene vi skal løse fremover, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

5G-industriforum skal være en arena for samarbeid der vi kan dele erfaringer.

5G-industriforum skal identifisere behov og utfordringer som industri- og næringslivsaktørene er opptatt av, som vil få betydning for utvikling og innovasjon; hvilke tekniske løsninger kan utnyttes nå, og hva kommer i nærmeste fremtid? Hvordan kan 5G-nettet brukes, og treffer det brukerens behov?

5G-industriforum

5G er en ny, muliggjørende teknologi som vil bli brukt på helt nye områder. Forumets formål er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan nyttiggjøre seg 5G-teknologi. Promotering av kunnskap og beste praksis om bruk av 5G-teknologi, vil kunne bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling samt styrke konkurransekraft og eksport.

Forumet skal legge til rette for systematisk dialog mellom næringslivet og offentlige myndigheter, som fanger opp og diskuterer problemstillinger, bidrar til avklaringer og gir underlag for beslutninger eller nødvendige regelverksendringer.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og DigitalNorway (DN) har ansvar for drift av forumet. Mandat er gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Aktørene i 5G-industrifoum er Avinor AS, Bane NOR, Cognite, Equinor, Ericsson AS, Herøya Industripark AS, Ice, IKT Norge, Innovasjon Norge, Kongsberggruppen, KS, Lyse, Nokia Norge, NRK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Kommune, Schibsted, SINTEF, Statens vegvesen, Statnett, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Yara, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).