EKOM: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup starter arbeidet med en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom). (Foto: Stine Marie Hagen)

Nå får vi digitaliseringsdirektorat

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup samler Difi og Altinn i nytt direktorat.

Publisert Sist oppdatert

– Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. Det sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding på regjeringens sider.

For å oppnå dette målet, har regjeringen valgt å samle spydspissene i digitaliseringsarbeidet - Difi og Altinn - i et nytt digitaliseringsdirektorat.

– Vi har gjennom mange år bygget opp fantastisk digital kompetanse i Difis avdelinger i Leikanger og Oslo og i Altinn-organisasjonen i Brønnøysund og Oslo. Regjeringen mener vi kan utnytte kompetansen enda bedre ved å samle den i én organisasjon, sier Astrup i meldingen.

Endringer

Omorganiseringen innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi - med unntak av Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, som overføres til Direktoratet for økonomistyring - DFØ.

Flytting av ansvar og oppgaver vil ifølge meldingen berøre en del ansatte, men etableringen av et digitaliseringsdirektorat skal ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Det nye direktoratet vil samle fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse.

Astrup sier i meldingen at regjeringen er opptatt av å ivareta menneskene som blir berørt av endringene, og at det skal ha gode prosesser og følge spillereglene i arbeidslivet.

– Det er bygget opp sterke fagmiljøer både i Brønnøysund, Leikanger og i Oslo. Disse miljøene skal vi bevare og videreutvikle, og det er derfor ikke aktuelt å gjøre endringer i den geografiske kontorstrukturen, sier han.

Digitaliseringsdirektoratet vil ha både staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor som målgrupper.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil fortsatt ha faglig ansvar for de områdene som overføres fra Difi.

De omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektoratet skal rapportere til digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens DFØ skal rapportere til finansminister Siv Jensen.

Rapporterer til finansministeren

Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, med om lag 50 ansatte, vil inngå i DFØ.

Et utvidet DFØ, med ansvar for økonomi, styring, ledelse og organisering, vil gi en mer samordnet utvikling av disse fagområdene. Direktoratet vil også være et analysemiljø for omstilling og effektivisering i staten, heter det i meldingen.

– Regjeringen er opptatt av at den offentlige forvaltningen skal være så effektiv som mulig. Vi har store forventninger til offentlige virksomheters evne til å levere enda bedre resultater. Med denne samordningen vil statens arbeid med å fremme god ledelse, organisering og økonomistyring i forvaltningen få ny kraft, sier finansminister Siv Jensen, i meldingen.