PRISVERDIG: – Uansett hvem som mottar årets pris, så får vi en verdig vinner, sier direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius. (Foto: Digitaliseringsdirektoratet)

Altinn skal gi spart tidsbruk tilsvarende 15 milliarder kroner per år

Det mener Digitaliseringsdirektoratet å kunne lese av svarene fra en fersk spørreundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk spørreundersøkelse oppgir næringslivsledere at Altinn sparer bedriftene for masse tid – faktisk så mye at den sparte tidsbruken tilsvarer over 15 milliarder kroner per år. Det skriver Digitaliseringsdirektoratet i en pressemelding.

Store besparelser i tid, og penger

Over 3600 næringslivsledere, fra både små-, mellomstore- og store bedrifter, i ulike bransjer og over hele landet, skal ha deltatt i undersøkelsen som Opinion utførte på vegne av Digitaliseringsdirektoratet i august. 

På spørsmål om de kan anslå hvor mye tid bedriften deres sparer på hver enkelt innrapportering gjennom Altinn, svarer bedriftslederne i gjennomsnitt 149 minutter – eller i praksis 2½ time.

Med over 14 millioner innrapporteringer fra næringslivet i 2019 og en timekostnad på 600 kroner, tilsvarer dette en årlig innsparing for næringslivet på 15,9 milliarder kroner, heter det i konklusjonen fra Altinns eier - Digitaliseringsdirektoratet.

Resultatene fra Altinn-undersøkelsen skal dog underbygges av den årlige Paying Taxes-undersøkelsen, som PwC utfører på vegne av Verdensbanken i 190 land. Der framkommer det at en referansebedrift i gjennomsnitt bruker 79 timer på skatte- og avgiftsrapportering i Norge hvert år. 

Til sammenligning skal visstnok den samme bedriften bruke 132 timer i Danmark, 175 timer i USA og 218 timer i Tyskland, og over 1500 timer i Brasil.

– Den forenklingen som Altinn har kunnet tilby næringslivet i over 15 år, er helt unik i verdenssammenheng. Den gjør at norske bedrifter kan bruke mer tid på verdiskaping, utvikling og innovasjon og mindre tid på byråkrati og rapportering. Utviklingen og forbedringen av Altinn er en viktig del av regjeringens forenklingsarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø, i meldingen.

Kan bli bedre

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mener at undersøkelsen viser hvor viktig det er at næringslivet jobber digitalt. og at Altinn er en viktig brikke i det arbeidet.

– At Altinn helt fra starten i 2004 har gjort det mulig for bedriftene å rapportere direkte fra sine datasystemer, har vært helt avgjørende. Mange land misunner oss denne muligheten, sier Hofstad Helleland i meldingen.

 igitaliseringsdirektoratet overtok ansvaret for Altinn fra Brønnøysundregistrene 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius kan fortelle at første versjon av en helt ny, skybasert Altinn-plattform ble produksjonssatt i juni.

Til tross for at næringslivet nå oppgir å ha opplevd store tidsbesparelser ved bruk av Altinn, er digitaliseringsdirektøren likevel klar på at de på ingen måte er i mål:

– Andre land satser nå stort på digitalisering og forenkling og puster oss i nakken. Det betyr at hvis norsk næringsliv skal beholde forspranget, må vi fortsette satsingen på Altinn og andre brukervennlige fellesløsninger. Vi har store ambisjoner for den nye Altinn 3-plattformen og våre andre fellesløsninger som vil være viktige byggeklosser for å realisere ambisjonene i regjeringens digitaliseringsstrategi, sier han i meldingen.

Deler æren

Digitaliseringsdirektoratet tar ikke all æren selv. Digitaliseringsdirektøren påpeker at de også kan takke alle tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet, ikke minst Skatteetaten, for de formidable innsparingene:

– Regnskapsførerne, revisorene og næringslivets systemleverandører skal også ha stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering er blitt såpass tidsbesparende. Og sist, men ikke minst skal næringslivet ha ros for at nær 100 prosent av selskaper og næringsdrivende har tatt i bruk det digitale økosystemet for rapportering via Altinn, understreker Sutorius.