VENTER ØKNING: – Nesten annenhver student forventer å kunne velge fritt mellom mac og pc på arbeidsplassen. Nå som administrasjonsverktøy håndterer begge plattformer, forventer vi en jevn mac-opptrapping også i arbeidslivet, sier merkevaredirektør Marius Brevik i Eplehuset. (Foto: Eplehuset)
VENTER ØKNING: – Nesten annenhver student forventer å kunne velge fritt mellom mac og pc på arbeidsplassen. Nå som administrasjonsverktøy håndterer begge plattformer, forventer vi en jevn mac-opptrapping også i arbeidslivet, sier merkevaredirektør Marius Brevik i Eplehuset. (Foto: Eplehuset)

Eplehuset forventer Mac-opptrapping på arbeidsplassen

46 prosent av landets studenter vil velge fritt mellom Mac og pc hos fremtidig arbeidsgiver.

En Opionion-undersøkelse gjennomført i oktober, på oppdrag fra Eplehuset, viser at Mac-andelen blant norske studenter er 42 prosent mot anslagsvis fem prosent i næringslivet. Undersøkelsen slår også fast at nesten halvparten (46 prosent) av alle studenter forventer å kunne velge fritt mellom Mac og pc på sin fremtidige arbeidsplass. Eplehuset mener derfor at arbeidsgivere som vil diktere maskinplattform risikerer å miste attraktive søkere i et presset arbeidsmarked.

– Undersøkelsen er et forvarsel om en jevn Mac-opptrapping på arbeidsplasser i årene fremover, sier merkevaredirektør Marius Brevik i Eplehuset, i en pressemelding.

Vil velge selv

Stilt overfor valget mellom to identiske jobbtilbud, ville hele 36 prosent ha gått for arbeidsplasser med fritt datamaskin-valg.

Folk jobber best med verktøy de kjenner. Arbeidsgivere som vil diktere datamaskin-plattform risikerer å gjøre seg uaktuelle for mange jobbkandidater.

– Folk jobber best med verktøy de kjenner. Arbeidsgivere som vil diktere datamaskinplattform risikerer å gjøre seg uaktuelle for mange jobbkandidater, sier Brevik.

Eplehuset mener at en av årsakene til den lave Mac-andelen i næringslivet skyldes it-miljøer som mangler kjennskap til at Mac kan inngå i profesjonell maskin- og brukeradministrasjon. Situasjonen er imidlertid at Microsoft End Point Management (MEM) kan håndtere begge plattformer.

– Mangel på administrasjonsverktøy er ikke lengre noe vektig argument. En for konservativ holdning i favør av pc kan derfor komme i konflikt med virksomhetsledelsens rekrutteringsstrategi, mener Brevik.