Foto: Apple

Grønne bobler selv med Apple-støtte for RCS i 2024

Apple overrasket alle ved å annonsere støtte for Googles Rich Communication Services - om litt.

Publisert

Krigen mellom blå og grønne tekst-bobler har vært hard lenge - så hard at mange frykter eksklusjon og sosial bannlysing om de ikke har den riktige blå-fargen.

Og med dette sikter vi til Apples proprietære - og ikke minst super-krypterte - iMessage-protokoll som tilkjennegir om den du kommuniserer med er på samme plattform: iOS, og i mindre grad også macOS.

Mottar du meldinger fra Android-brukere på iOS vil disse ha grønne bobler for å indikere en konvensjonell tekstmelding, type SMS.

Apples Meldinger-appen er selvfølgelig ikke den eneste meldingstjenesten, mange bruker for eksempel WhatsApp, men Google tok på seg å utvikle SMS videre til det de kaller for RCS:  Rich Communication Services. Her støttes bedre bildeoverføring og mulighet for lokasjonsdata, til eksempel.

Men Apple har så langt ikke vært interessert i å være med på Googles fremstøt, selv ikke etter Google-tyn der Apples tilbud ble sammenliknet med en personsøker.

Og så skjedde det likevel - Apple gikk ut og bekreftet at det vil komme støtte for RCS i løpet av det kommende året. Det antas at dette er et ledd i en kampanje der man ønsker å være forut for svingen i møtet med eventuelle sanksjoner fra offentlig hold - les: EU. 

Men grønn-boblen blir man likevel ikke kvitt...