DIY-TREND: Apple slipper taket og lar forbrukere reparere telefoner og datamaskiner selv. (Ill: Apple)

Apple lanserer opplegg for egenreparasjon

Nå er det vanlige folks tur: Apple lanserer et opplegg for egenreparasjon for iPhone 12 og 13. Og på sikt også M1 Mac'er.

Publisert Sist oppdatert

Dermed vil altså privatpersoner kunne få tilgang til verktøy, deler og instruksjonshåndbøker for enkle reparasjoner.

Pass deg for neste slektstevne, med andre ord!

Reparerte du bilen din selv? Kanskje ingen god sammenlikning, men om du er litt fingernem og ikke mørkeredd så kan det tenkes at det å bytte batteri på din iPhone er noe du faktisk kan klare å gjøre selv i tiden fremover.

I første omgang lanserer Apple et opplegg for reparasjon av iPhone 12 og 13-serien i USA, og med intensjon om flere land i løpet av det kommende året. Og faktisk også M1-baserte Mac-maskiner.

Til å begynne med er det enklere bytter som for eksempel batteri, kameramodul og skjerm som er aktuelt å slippe lekfolk løs på, men siden også andre inngrep. Det store poenget her er selvfølgelig at det er vaskeekte Apple-deler og -verktøyet det er snakk om. En fin gest er at man kan returnere utskiftede komponenter til Apple for gjenbruk, mot en liten pant.

Apple selv mener at de fleste nok vil være tjent med fremdeles å gå til en sertifisert og autorisert tekniker eller verksted. Opplegget skal håndteres gjennom Apple Self Service Repair Online Store, der over 200 komponenter og verktøy vil bli gjort tilgjengelig. På forhånd er det vanskelig å si hvor mye håndlag og kunnskap man trenger for å kunne utføre disse reparasjonene selv, så det gjenstår å se.