VR: Jenter er i mindretall i forhold til gutter når det gjelder bruk av spillkonsoller og VR, men i flertall når det gjelder smartklokke og nettbrett, viser Medietilsynets Foreldreundersøkelse 2020. Foto: Jessica Lewis - Unsplash

Ny undersøkelse: Gutter har spillkonsoll og jenter har smartklokke

Flest gutter har spillkonsoller og VR-briller. Smartklokke og nettbrett er noe vanligere blant jenter, viser Medietilsynets Foreldreundersøkelse 2020.

Publisert Sist oppdatert

– Det er interessant at det er kjønnsforskjeller på dette området. Forskjellene mellom gutter og jenter er særlig tydelig når det kommer til utstyr for dataspill, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Foreldre med barn mellom 1 år og 17 år har svart på undersøkelsen. Den viser blant annet at seks av ti gutter mellom fem og åtte år har en spillkonsoll som kan kobles til TV, mot fire av ti jenter på samme alder.

Foreldreundersøkelsen 2020 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Medietilsynet. Undersøkelsen er rettet mot foreldre med barn i alderen 1 år til 17 år.

2.023 foreldre har svart og det er lik fordeling av gutte- og jenteforeldre. Undersøkelsen blir gjort tilgjengelig i løpet av høsten.

Forskjellene øker med alder

Fra barna er 9 år og oppover øker kjønnsforskjellene. Ni av ti gutter mellom 9 og 17 år har en spillkonsoll, mot seks av ti jevnaldrende jenter.

– Vi vet fra barn og medier-undersøkelsen at det er flere gutter enn jenter som spiller dataspill. Det kan være flere grunner til at flere gutter enn jenter spiller dataspill, men ulik tilgang på utstyr kan også ha noe å si, sier Velsand.

Også når det gjelder VR-briller er det kjønnsforskjeller. Det kommer særlig fram blant 13–14 åringene og 15–16 åringene, hvor rundt 20 prosent av guttene har tilgang på VR-briller mot henholdsvis 8 og 3 prosent av jentene.

Flere jenter har smartklokke

Undersøkelsen viser at smartklokker, eller klokker man kan ringe med, er noe vanligere blant jenter enn gutter.

20 prosent av jentene i alderen 5 til 8 år har en klokke de kan ringe med, mens 15 prosent av guttene har det samme. Andelen barn som har smartklokke er høyest når barna er små (5 til 8 år), ifølge foreldrene.

– Foreldre bør ikke stole blindt på smartklokkene, og små barn blir ikke nødvendigvis trygge av å ha en klokke foreldrene kan nå dem på, sier Velsand.