NEGATIVE: Mens de færreste klager på tannlegen sin, klager desto flere på bredbåndstjenesten. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Vi klager på bredbåndsleverandøren

Hver tredje bredbåndkunde klager på bredbåndtjenesten.

Publisert Sist oppdatert

EPSI Rating, en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, gjør hvert år målinger av den opplevde kvaliteten hos flere enn 100 ulike selskaper og organisasjoner rundt om i Norge. Målingene fanger også opp klager.

Årets tall viser totalt sett en viss tilbakegang i andelen klager, dog så varierer klageandelen kraftig fra én bransje til en annen.

Flest klager er det bredbåndleverandøren som får.

EPSI Rating la fredag frem en studie om klager og klagehåndtering i Norge. Den viser at det er bredbåndleverandørene som relativt sett får flest klager blant bransjene som er målt, mens tannlegene kun har en liten andel klager.

Mens de færreste klager på tannlegen sin, klager desto flere på bredbåndstjenesten. (Illustrasjon: Epsi)