SKEPSIS: Norske ledere mener bruk av sky-tjenester er viktig for å lykkes, men er bekymrer seg likevel. (Foto: Istock)

Norske bedriftsledere usikre på om lagring i skyen er trygt

Skytjenester er høyt på agendaen for norske bedriftsledere – men mange er bekymret for sikkerheten, viser ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Et stort flertall av norske næringslivsledere mener skytjenester er viktige for bedriftens konkurransekraft, men mange ledere er fremdeles usikre på om løsningene er trygge nok. Dette er blant konklusjonene i en undersøkelse utført av Scentio Research for konsulentselskapet Capgemini. Undersøkelsen omfatter svar fra 600 ledere i privat sektor.

Selv om 75 prosent av de spurte mener skytjenester er svært viktig, mener fortsatt halvparten at det er tryggere å lagre bedriftens data på interne eller eksterne lokale servere. Bare 39 prosent mener at skytjenester er det tryggeste alternativet.

De store aktørenes investeringer i sikkerhet og bekjempelse av datakriminalitet er rett og slett imponerende.

Christopher Eikanger, Capgemini Norge

– Det er litt overraskende at mange bedriftsledere fremdeles mener at det tryggeste er å lagre data på egne servere. Det gir kanskje en følelse av kontroll å ha dataene i «egen kjeller», men gitt trendene vi ser med økt datakriminalitet og skjerpede krav til sikkerhet og stabilitet i samfunnskritiske, digitale leveranser er dette skuffende. Skyleverandørenes forretningsmodell som baserer seg på tillit til infrastrukturens sikkerhet og stabilitet norske bedrifters fremste garanti for at dataene er trygge. De store aktørenes investeringer i sikkerhet og bekjempelse av datakriminalitet er rett og slett imponerende, sier Christopher Eikanger, direktør for digital transformasjon i Capgemini Norge, i en pressemelding.

Lav kunnskap

Eikanger mener skepsisen til skytjenester først og fremst handler om mangel på kunnskap, og peker på at seks av ti ledere i undersøkelsen mener egen bedrift enten har for liten kunnskap om skytjenester og hvordan de kan utnyttes, eller de er usikre på om bedriften har tilstrekkelig kompetanse.

Christopher Eikanger, Capgemini

– Heldigvis øker kunnskapen gradvis, og gradvis velger flere og flere bedriftsledere skytjenester – for det både er det tryggeste, mest kostnadseffektive og ikke minst bærekraftige alternativet, sier Eikanger.

Ifølge en undersøkelse fra Eurostat om virksomheters bruk av skytjenester, viser tallene fra Norge en økning i bruk av skytjenester fra 51 prosent i 2018 til 64 prosent i 2020. Likevel viser undersøkelsen til Capgemini at halvparten av respondentene mener bedriften de jobber i trenger ekstern konsulenthjelp til å velge, implementere og anvende skytjenester. I tillegg mener tre av fire ledere at skyløsninger er viktig for effektivisering og forretningsutvikling.