TOMME LOKALER OG TEAMS: Norske myndigheter har iverksatt ekstreme tiltak for å begrense smitten av Covid-19. Det får selvsagt konsekvenser for norske it-bedrifter. Mange jobber nå hjemme, og benytter seg av kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Teams for å holde kontakten med kolleger. (Foto: Fotoware)

Slik påvirker koronakrisen it-bransjen

Mer jobb, avlyste samlinger og virtuelle lunsjer.

Publisert Sist oppdatert

Sicra hadde allerede planlagt leveranser for flere måneder frem i tid da koronaviruset kom til Norge og regjeringen iverksatte ekstreme tiltak for å begrense smitten av Covid-19.

Etter myndighetenes anbefalinger har flere og flere nordmenn nå rigget seg til for å jobbe hjemme. Det merker de godt hos it-konsulentselskapet:

– Vi blir stadig kontaktet av kunder som ønsker å utvide kapasiteten på eksisterende remoteløsninger, eller som har akutt behov for å innføre nye. Dette er et kjerneområde for oss, hvor vi allerede har nær all kapasitet belagt, sier Stig Valderhaug, administrerende direktør i Sicra.

Han forteller at den nye situasjon har ført til at selskapet må gjøre omprioriteringer. Nå må de sørge for at det er de kundene som trenger det mest som får hjelp først.  

– Vi har ikke møtt annet en stor forståelse fra de kundene som må vente. Viopplever at samfunnet er samlet i en dugnadsånd rundt dette, sier han.

Stig Valderhaug i Sicra opplever at kundene står i kø for å få hjelp med å implementere løsninger for hjemmekontor (Foto: Sicra)

Tidlig ute

Ettersom Valderhaugs kone er overlege ved Ahus fikk han raskt innsikt i situasjonens alvor. 

Selskapet var derfor tidlig ute med å avlyse interne samlinger og deltakelse i eksterne møter og eventer. De oppfordret også de ansatte om å jobbe hjemme lenge før Norge gikk i lock down. Hjemmekontor er heldigvis en enkel sak for et selskap som er bygget for å være en "virtuell organisasjon".

– Vi er satt opp med alle systemer, inklusive samandlingsplattformen Microsoft Teams.  Hvor vi befinner oss fysisk er derfor av mindre betydning, sier Valderhaug.

Han forteller videre at dagens situasjon egentlig ikke er så forskjellig fra hvordan de har det til vanlig.

– Den reelle forskjellen er at vi to i administrasjonen ikke møter på kontoret på Rosenholm, og dermed ikke får sett i postkassa. Den er uansett stort sett tom, sier Valderhaug, og fortsetter:

– Arbeidet vårt utføres tilnærmet som vanlig. Kostnads- og inntektsmessig har det så langt vært liten endring. Vi ser imidlertid at noen av våre kunder er rammet svært hardt. De har uforskyldt havnet i en svært vanskelig situasjon og vi håper tiltak fra politisk hold vil bidra til å begrense skadene, sier han.

Små pauser og lunsj

I FotoWare er de ansatte vant til å ha hjemmekontor. Selskapet, som lager programvare for håndtering av bilder, har ansatte over hele verden, og er derfor ikke  helt ukjent med at mye av samhandlingen foregår over nett. 

Likevel forteller administrerende direktør Anne Gretland, at de har opplevd noen utfordringer med den nye situasjonen.

For eksempel hadde de planlagt å lage en presentasjonsvideo av selskapet. Det sier seg selv at det ble vanskelig å gjennomføre video-opptak for å presentere hvordan det er å jobbe i Fotoware, under dagens omstendigheter. 

Filmen kunne dermed ikke lages som planlagt – i alle fall ikke etter det manuset de hadde bestilt i første omgang. 

– Nå har alle filmet seg selv, hjemmefra, og det har blitt en helt annen film enn det som først var planen. Kanskje blir den enda kulere, sier Gretland.

Anne Gretland holder kontakt med resten av Fotoware gjennom å blant annet holde felles lunsj over plattormen Teams. (Foto: privat)

Lederen forteller at det ikke bare er lett for de ansatte å få en fin flyt i arbeidshverdagen når man jobber hjemme. Noen har barn, ektefelle, hund og katt som krever oppmerksomhet. Andre har kanskje mindre optimale kontormøbler, og sitter på en vond stol. Dermed har de behov for hyppige pauser. 

Når man nå blir tvunget til å jobbe hjemme føles det også rart å ikke kunne treffe kollegene jevnlig og snakke sammen, ansikt til ansikt.

For å løse i alle fall ett av disse aspektene sørger Fotoware for at de ansatte kan møtes til lunsj hver dag. En virtuell lunsj, i så måte.

Mellom klokken 11.00 og 11.30 kan alle som ønsker det logge seg på Teams. Her kan man sitte og skravle om løst og fast samtidig som man spiser lunsjen sin, eller kanskje drikker en kaffe.

– Dette har gjort at man har beholdt samtalene man vanligvis har i lunsjen eller ved kaffeautomaten, selv om man sitter på hvert sitt hjemmekontor. Det er koselig, men også litt rart, sier Gretland.

I tillegg oppfordrer hun de ansatte til å ta pauser i løpet av dagen. Blant annet ved å benytte seg av selskapets Slack kanal, som har fått navnet "Random". 

– Nå er tiden for å tenke positivt. Vanligvis går man i den samme tralten. Man kommer på kontoret og tar seg en kaffe. Folk er opptatt av å bryte med rutinene, men ender som regel opp med å gjøre det man alltid gjør, sier Gretland, som forsøker å se det positive i situasjonen:

– Det at vi kontorrotter nå må finne alternative måter å jobbe på, gjør at man bruker hjernen på en annen måte, og at man faktisk får et brekk fra rutinene. Det er bra. Her er man i en situasjon hvor man blir nødt til å tenke nytt; vi må endre rutiner, endre lokasjon, og endre måten vi jobber på. Det er bra for kreativiteten og hjernen, sier Gretland, og fortsetter:

– Man blir tvunget ut av komfortsonen og opplever mestring gjennom det.

Gretland har foreløpig ikke sett noen tegn på at korona-krisen får en negativ virking på Fotoware, verken økonomisk eller for forretnings-messig. 

– Jeg har full forståelse for de som ikke er like heldige. Jeg føler meg heldig som er i den posisjonen jeg er. Vi som er kontorrotter har mulighet til å jobbe nærmest hvor som helst, sier Gretland. 

Ikke så annerledes

I Capgemini er de heller ikke ukjente med fenomenet hjemmekontor:

– Vi jobber jo med digitalisering og it, og da fungerer det heldigvis bra med hjemmekontor i en periode i de fleste tilfeller, sier Gunilla Resare, kommunikasjonsansvarlig i Capgemini. 

Gunilla Resare i Capgemini (Arkivfoto)

Hun forteller at it-konsulentselskapet har implementert løsninger som modern workplace og Teams.

– Dette er også noe som vi i disse tider kostnadsfritt vil hjelpe kundene våre med å implementere, som en del av vårt samfunnsansvar, sier hun.

– Har, eller er det trolig, at denne situasjonen vil skape konsekvenser for dere med tanke på det økonomiske, eller for bedriften? 

– Nå er det viktig at ikke hele Norge stopper opp, men vi er i en krevende situasjon. Vi er hundre prosent fokusert på å hjelpe våre kunder. Både med de forretnings- og digitaliseringsprosjekt som vi leverer til daglig, og med implementering av nye løsninger og gode råd om hvordan man kan jobbe smartere og bedre og mer digitalt, svarer Resare i en epost til Computerworld.