HØYT HENGER DE: De fleste selskapene har ikke modne skystrategier, ifølge Cisco. ILLUSTRASJON: iStock

Sliter med sky-verdien

Selskaper får ikke ut tilstrekkelig gevinst ut av sin investering i skyen, ifølge en ny rapport.

Cisco offentliggjorde nylig resultatene fra en global studie som viser at selv om bruken av skytjenester øker, er det få selskaper skal klarer å maksimere verdien skyen kan tilby. I følge studien bruker nesten 68 prosent skytjenester for å bidra til bedre forretningsresultater, en økning på 61 prosent fra fjorårets undersøkelse.

"Den økte bruken av skytjenester blir drevet av applikasjoner som ble utviklet for skyen, inkludert sikkerhet og Internet of Things-baserte løsninger. Likevel viser det seg at de fleste selskapene (69 prosent) i studien ikke har modne skystrategier, og kun tre prosent har optimaliserte skystrategier for å bedre forretningsresultater", heter det i undersøkelsen. 

Ifølge rapporten klarer i gjennomsnitt de beste selskapene å hente ut et årlig utbytte per skybasert applikasjon på tre millioner dollar i ekstra inntekter, og en million dollar i kostnadsbesparelser.

"Den økte omsetningen skyldes i stor grad salg av nye produkter og tjenester, nye kunder eller bedre salgsevne i nye markeder", skrives det videre i rapporten. 

Studien viser også at 95 prosent av ledende selskaper med optimaliserte skystrategier har etablert et it-miljø som bruker flere private og offentlige skyer basert på økonomi, beliggenhet og ulike styringsprinsipper.