REKRUTTERER: SAP rekrutterer flere medarbeidere til SAP Norway Engineering Center of Excellence. (Illustrasjonsfoto: Getty Images/lovro77)
REKRUTTERER: SAP rekrutterer flere medarbeidere til SAP Norway Engineering Center of Excellence. (Illustrasjonsfoto: Getty Images/lovro77)

Sap lanserer og rekrutterer

Åpner Norway Engineering Center of Excellence i Trondheim, og får behov for økt bemanning.

Publisert Sist oppdatert

Siden oppkjøpet av Trondheimsselskapet Fedem Technology i 2016, har Sap jobbet med å tilby digitale tvillinger over skyen. Oppkjøpet av Fedem, som nå er en integrert del av Sap Norge, ledet til en fellesutviklet løsning for fremtidsanalyse av vedlikeholdsbehov - Sap Predictive Maintenance Insights. Det skriver Sap i en pressemelding. 

Fruktbart partnerskap

Nå tilbyr Sap sanntidsoptimalisering av maskiner i drift gjennom lansering av første løsningen i samarbeid med amerikanske Asys. Etter annonseringen av det globale partnerskapet mellom Sap og Ansys i juni 2018 har de allerede utviklet den første «Common Cloud» løsningen: Sap Predictive Engineering Insights.

Utnyttelse av data gjennom Sap Predictive Engineering Insights legger grunnlaget for den første intelligente koblingen mellom «engineering» og «operations», heter det i meldingen.

Ansys er verdens største leverandør av programvare for ingeniørfaglige simuleringer, og brukes av flere av de store internasjonale industrigigantene som BMW, Airbus, Boeing, ABB, GE, Volvo, Samsung, Bosch etc. til å gjennomføre fysikkdrevne analyser. De fleste store norske teknologi- og industriselskaper benytter også Ansys i designfasen av produktene sine.

Gevinster

SAP Predictive Engineering Insights inngår i Saps portefølje for digitale verdikjede, produksjon og materiellforvaltning, og kjøres på Sap’s plattformtjeneste Sap Cloud Platform.

Ifølge Sap selv ligger gevinstene i redusert risiko og kostnader under drift, samt hurtigere produktutviklingssykluser som oppnås ved:

* Å koble data generert av maskindrift sammen med data simulert ved bruk av digitale tvillinger.

* Å gi ingeniører bedre innsikt i muligheter for videreutvikling og nye løsninger.

* Å muliggjøre hybride modeller: Disse integrerer maskinlæring med “dype” fysikkmodeller for å gi presise prediksjoner rundt mulige feil etter en maskin er installert.

Rekrutterer

SAP rekrutterer flere medarbeidere til Sap Norway Engineering Center of Excellence.

Saps og Ansys videre satsing innenfor digitale tvillinger betinger økt bemanning innenfor strukturdynamikk, internet of things og virksomhetsarkitektur i blant annet Trondheim og Oslo, heter det i meldingen.

– Ved å koble sammen digitale og fysiske maskiner vil Sap bistå bedrifter med å skape verdi gjennom hele livssyklusen, sier Hala Zeine, som er Saps globale leder for digital verdikjede og produksjon, og fortsetter:

– En digital tvilling som knytter driftsmodeller, produksjonsdetaljer og driftsinnsikt, inkludert finansielle informasjon, er unik. Vi ser nå etter medarbeidere i Trondheim og Oslo som vil være en del av reisen.