SAMFUNN:

TVERRFAGLIG: Å jobbe på tvers av disiplinene er helt sentralt når en skal utvikle kunstig intelligens-algoritmer som skal løse kliniske behov i fremtidens kreftomsorg. Fra venstre: Ingerid Reinertsen (forskningsleder SINTEF og førsteamanuensis), Gabriel Kiss (førsteamanuensis, NTNU), Hanne Sorger (seksjonsoverlege i lungemedisin og førsteamanuensis) og Marit Valla (overlege patologi og førsteamanuensis). (Alle foto: Kai Kristiansen)

Slik bruker de i AI i kampen mot kreft

I forskningsgruppa AICAN har teknologer og klinikere slått seg sammen for å utvikle kunstig intelligens-modeller som kan forutsi kreftpasienters kliniske forløp og prognose.

Publisert Sist oppdatert

For å lese denne saken må du være abonnent


Om du opplever problemer med å få tilgang, ta kontakt med kundeservice
23 36 19 80 | computerworld@mediaconnect.no


1 mnd
prøve
kr 1,-

KJØP NÅ

Årlig papir
og digital
kr 3450,-

KJØP NÅ

Årlig
digital
kr 2950,-

KJØP NÅ

Student måned
kr 19,-

KJØP NÅ