PÅ TAMPEN: Knappe måneder før stortingsvalget vil regjeringen vil bevilge neste 90 millioner kroner til digitaliseringen av grunnskolelærerutdanningene og videreutdanningene for lærere. Dette for at studentene skal få en digital kompetanse som er integrert i fagene de skal undervise i. (Foto: Stine Marie Hagen)

90 millioner kroner til lærerutdanning

Regjeringen bevilger 89,6 millioner kroner fordelt på de neste tre årene til prosjekter som gjør lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

Publisert Sist oppdatert

– For regjeringen er det viktig at Norge beholder sin posisjon som kunnskapssamfunn. Da er det viktig at lærerne, som har en av landets viktigste jobber med å utdanne neste generasjon, har god digital kompetanse. Det sier statsminister Erna Solberg (H) i en melding på Regjeringen.no.

29,9 millioner kroner skal bevilges årlig i tre år, og fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere. Prosjektene skal vare i tre år, og får samme beløp tildelt i alle de tre årene. Totalt vil regjeringen bevilge 89,6 millioner kroner.

Digitalt kompetansemål

Målet med digitaliseringen av grunnskolelærerutdanningene og videreutdanningene for lærere, er at studentene får en digital kompetanse som er integrert i fagene de skal undervise i. De skal også kunne benytte denne kompetansen til beste for elevene gjennom varierte undervisningsmetoder og aktiviteter. 

– Ferdig utdannede lærere må ha med seg grunnleggende ferdigheter for å integrere digitale verktøy og medier i sitt daglige virke som lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det er Norgesuniversitetet (NUV) som skal administrere utlysning og behandle søknadene om midler til digitalisering.