HVA FÅR DEG OPP? Eksperter mener det blir viktigere for it-sjefen å skille mellom innovasjon og daglig drift og vedlikehold - for å få mer fokus på innovasjon.

Hva kjennetegner de beste it-direktørene?

I slutten av mai kårer Computerworld årets it-direktør. Vi spør de som bør vite det: Hva kreves av en it-direktør 2015? 

- Jeg tror at den tradisjonelle modellen med forretningen som bestiller og it som leverandør - er død, sier sjef for digital utvikling, Anders Stenbäck, i det nordiske forsikringsselskapet If. 

Stenbäck mener it-avdelingen ikke lenger har et monopol på digitaliseringen og den teknologiske utviklingen. 

- For it-spesialisten betyr det at han ikke lenger kan gjemme seg bak vanskelige tekniske termer eller prosesser uten finne den mest effektive måten å løse problemet på. For forretningssiden betyr det at man må ha en dyp innsikt i hva som kan løses, sier Stenbäck og legger til: 

- I bunn kreves en sterk styring av arkitekturen slik at man ikke gjør feil investeringer. Her er det veldig viktig å ha en åpen dialog mellom operative ledere og it, og at man snakker samme språk.

- Må tørre å utfordre

Hans-Petter Aanby, CIO i SAS og Årets it-direktør 2007, fremhever også dialog som svært viktig for å lykkes som it-leder og med it-avdelingen. 

- Sørg for at it er synlig, ikke bare når noe går galt, men som en del av forretningen. I store konsern er dette ofte vanskelig, men desto viktigere. It-ledelsen må ut i virksomheten og informere, informere og informere. Oppgaven er å gi støtte og sørge for at prosessene fungerer, samt bruke sin kompetanse til å hjelpe virksomheten til å gjøre forbedringer, sier Aanby. 

Han mener en viktig del av it-funksjonen er å innføre endringer og da blir det viktig å informere og involvere for å lykkes. 

- Det er ofte behagelig å la virksomheten være som den er når driften går bra, leverandørene er snille og greie og prosjektene går som normalt. Men for å gjøre virksomheten klar til å møte fremtidens krav må man være modig nok til å gjennomføre store og ubehagelige endringsprosesser.

- Må endre seg

Dave Aron er en ledende analytiker i Gartner. Han forteller at analyseselskapet kommer med en rapport hvor de peker på den type kunnskap de mener blir avgjørende for å ha suksess med it-avdelingen. 

- Vi tror det blir viktig å skille mellom innovasjon og daglig drift og vedlikehold - for å få fokus på innovasjon, sier Dave Aron.

Han forteller videre at Gartner har plukket ut fire områder hvor it-ledere og it-avdelingen må styrke kunnskapen. 

Det første er Agile eller smidig prosjektgjennomføring. Aron mener kunnskapen og gjennomføringsevnen er god på mindre prosjekter, men at kunnskapen for å gjennomføre større prosjekter med samme metodikk må bli bedre. 

Det andre er digital kompetanse med fokus på forbrukere. Her er anbefalingen en digital antropolog som forstår de digitale endringene på individnivå – for å kunne lage bedre digitale kontaktflater med kundene.

Det tredje er analytisk kompetanse hvor det å kunne utnytte eksterne datakilder står sentralt. 

Det fjerde handler om de små it-leverandørene. Dave Aron og Gartner mener det er viktig å bygge relasjoner til nye innovative it-leverandører og ha kompetanse til å følge dem opp. 

- En relasjon til mindre it-leverandører er viktig fordi det er her store deler av innovasjonen nå foregår, sier Aron. 

- Er det farlig for et selskap å binde seg utelukkende til en av de store it-leverandørene? 

- Det vil jeg svare et tydelig ja på, sier han.

Den største kløften

Anders Stenbäck i If mener forretningssiden i stadig større grad setter seg inn i hvilke leverandører som kan løse deres utfordringer. Men at det da kan oppstå en konflikt i forhold til it-avdelingen. 

- Den største kløften er vel i dag mellom it-direktøren og markedsdirektøren. Markedsavdelingen ser at digitalisering forandrer de systemene de trenger innen annonse, analyse, brukerdata, visualisering og så videre, men it er sjelden involvert da disse systemene kjøpes gjennom media - eller reklamebyråer - eller andre it-leverandører it-avdelingen ikke er vant til å jobbe med, sier Stenbäck og legger til: 

- I så måte mener jeg mange selskaper kan ha behov for en digital direktør i tillegg til en it-direktør. 

Er du, eller kjenner du Norges beste it-sjef? Nominer din kandidat her. 

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i Computerworlds papirutgave (CW 2 - 2015).