ØNSKER NY LOV: Helseminister Bent Høie mener at gode digitale e-helseløsninger, der relevante opplysninger følger den enekelte, er en forutsetning for at pasientene skal få god helsehjelp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)

Helseministeren vil granske rapporten

Bent Høie mener resultatene som trekkes frem i PwC-rapporten om ikt-tjenesteutsetting i Helse Sør-Øst er alvorlige.

Publisert Sist oppdatert

- Det som avdekkes i den foreløpige redegjørelsen fra Pricewaterhousecoopers (PwC) om ikt-tjenesteutsetting i Helse Sør-Øst er alvorlig. Jeg går nå grundig inn i rapporten og vurderer alle sider ved det rapporten avdekker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, i en melding på Regjeringen.no.

Manglende kontroll

PwC la onsdag fram de foreløpige konklusjonene sine fra granskningen av it-skandalen i Helse Sør-Øst. Ifølge den foreløpige konklusjonen har ikke Sykehuspartner hatt tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyring. Minst 34 personer knyttet til Enterprise Service Norge-avtalen (ESN) har hatt mulighet til å få tilgang til helseopplysninger.

- Resultatene som trekkes fram i rapporten er av en slik karakter at det er grunn til å belyse problemstillingene på et mer generelt grunnlag. Jeg vil derfor sette i gang et arbeid for å se nærmere på håndtering av informasjonssikkerhet ved bruk av private underleverandører i helse- og omsorgssektoren, der også fagorganisasjoner og tillitsvalgte vil bli invitert til å komme med sine innspill, sier Bent Høie videre i meldingen fra Regjeringen.

Informert

Helse- og omsorgsministeren skal allerede ha informert Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken i brev av 15. mai.

- Innen 1. juni vil jeg med utgangspunkt i redegjørelsen fra PwC gi et mer helhetlig og utfyllende svar på de viktige spørsmålene komiteen reiser i sitt brev til meg, sier Bent Høie.