SAMFUNNSOPPDRAG: Uninetts nye leder Roar Olsen skal tilpasse organisasjonen etter de teknologiske endringene. (Foto: Uninett)

Går fra Helsenett til Uninett

Roar Olsen tar over som administrerende direktør i Uninett etter Petter Kongshaug.

Publisert Sist oppdatert

Roar Olsen tar ifølge en pressemelding over som leder av Uninett etter Petter Kongshaug, som har ledet selskapet siden etableringen i 1993 og nå går av med pensjon fra nyttår.

Olsen kommer fra stillingen som direktør i Norsk Helsenett, og har vært divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse. Han går inn i stillingen som administrerende direktør 1. september.

Teknologileverandøren Uninett skal ifølge pressemeldingen være et sektorpolitisk virkemiddel for Kunnskapsdepartementet. Uninett ble grunnlagt på 1980-tallet og etablert som eget selskap i 1993.

Strukturendringer

I følge pressemeldingen står selskapet foran endringer som følge av strukturendringene som finner sted innenfor forskning og høyere utdanning, og Roar Olsen har fått oppgaven å lede Uninett i denne prosessen.

Uninett-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner og håndterer andre nasjonale ikt-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet og består av morselskap og to datterselskaper. Samlet omsetning i 2016 var 287,5 millioner kroner.