SAMARBEIDER: Konserndirektør Tor Heiberg fra Skagerak Energi og konsernsjef Dagfinn Ringaas fra Cegal. (Pressefoto)
SAMARBEIDER: Konserndirektør Tor Heiberg fra Skagerak Energi og konsernsjef Dagfinn Ringaas fra Cegal. (Pressefoto)

Skagerak Energi velger Cegal som ny teknologipartner

Avtalen dekker den neste fire årene, ifølge melding fra selskapet.

Drift av Skagerak Energis lokale datasentre er en sentral del av kontrakten. I tillegg skal Cegal bistå med modernisering av Skageraks Energis IT-tjenester og flytte IT-løsninger til skyen der dette er mulig. Cegal skal også bidra med rådgiving og modernisering av IT-porteføljen og nye digitale initiativ i konsernet.

Avtalen med Cegal omfatter følgende områder: Datasenter-drift i Skageraks datasenter, rådgivning rundt skyplattformer, digital arbeidsplass, personvern, sikkerhet samt drift Oracle-mellomvare og -databaser.

Skagerak Energi produserer, omsetter og overfører vannkraft og annen fornybar energi. Selskapet produserer i snitt om lag 6 TWh ren energi årlig og dekker over 207.000 nettkunder. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.

– Vi valgte Cegal på grunnlag av en samlet vurdering av kompetanse, bærekraft og konkurransedyktige priser. Vi trenger en solid teknologipartner som forstår våre spesifikke behov, og som kan hjelpe oss med en digital transformasjon som gir Skagerak Energi en IT-plattform for fremtiden, sier konserndirektør Tor Heiberg i Skagerak Energi.

– Hele energibransjen gjennomgår for tiden store endringer drevet frem av digitalisering og det grønne skiftet. Skal man som energiselskap ta en ledende rolle i disse endringene, må man ta i bruk fremtidsrettede, sikre, robuste og skalerbare it-driftstjenester, sier konsernsjef Dagfinn Ringås i Cegal.

Åpner regionskontor

– Skagerak Energi er en kunde som treffer midt i kjernen av vår strategi. Teknologikompetansen, bransjekunnskapen og vår profesjonalitet gjør at vi kan ta på oss store og forretningskritiske drifts- og digitaliserings-oppgaver, sier Ringås i meldingen.

Som følge av at Cegal er valgt som den strategiske teknologipartneren for Skagerak Energi, åpner selskapet et nytt regionskontor i Larvik.

Arbeidet med å rekruttere nye ansatte til det nye regionskontoret er også startet. Cegal vil blant annet samarbeide med høgskoler og universiteter i området og skal skape en svært attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass for teknologer i regionen. Ambisjonen er å ha opp mot 20 ansatte innen utgangen av 2023.