ERKLÆRING: Norge støtter seg til en internett-erklæring sammen med en rekke andre land. (Foto: Trond A. Isaksen)

Norge slutter seg til internasjonal internett-erklæring

Signerer avtale med felles prinsipper for internettforvaltning.

Publisert Sist oppdatert

Norge slutter seg til en internasjonal erklæring med prinsipper for internettforvaltning, melder Regjeringen i en pressemelding.

Det er USA som har tatt intiativet til A Declaration for the Future of the Internet. Mer enn 60 land har sluttet seg til erklæringen, deriblant Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.

– De siste årene har vi vært vitne til en digitalisering med en enorm hastighet. Det gir store muligheter, men har også skapt utfordringer. I dagens sikkerhetspolitiske situajson ser vi dessverre at ønsket om et åpent, fritt og sikkert internett til tider er satt under press, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Formålet med erklæringen er å samle flest mulig land rundt visjonen om et åpent, fritt og sikkert internett som understøtter demokratiske styresett og gir innbyggerne mulighet til å påvirke og sikre privatlivets fred. Det vil også gi større handlingsrom mot cybertrusler og bidrar til en mer åpen og konkurransedyktig økonomi globalt.

– For Norge er det viktig at internettforvaltninga fremdeles skal bygge på en modell der alle relevante aktører - som myndigheter, offentlige og private virksomheter, akademia, sivilsamfunnet og andre – kan ta del. Dette har Norge lang tradisjon for, sier Gjelsvik.