Skal utforme ny straffeprosesslov

For første gang sitter fagpersoner med it-tilknytning i utvalg når regjeringen skal utforme ny straffeprosesslov.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen mener det er behov for en ny lov som er bedre tilpasset vår teknologiske tidsalder, og har i statsråd nedsatt et utvalg som skal utforme ny straffeprosesslov.

Utvalget kan også skryte av å ha medlemmer med it-ekspertise, med professor Lars Groth fra Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør Ida Melbo Øystese i Politidirektoratet.

Loven skal moderniseres

- En straffeprosesslov tilpasset vår tid må være i forkant av den teknologiske utviklingen, og ta i bruk det effektiviseringspotensial som ligger i moderne teknologi, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Ministeren sier også at han, i tillegg til it-ekspertise, også har vært opptatt av at utvalget skal være representert med kompetanse innenfor effektiviserings- og endringsprosesser i næringslivet.

Utvalget har fått et bredt mandat for vurdering av hensiktsmessig regulering av hele straffeprosessen, og kan foreslå regler om spørsmål der de selv mener er behov for reform. Blant annet skal utvalget se nærmere på anvendelsen av grunnleggende prinsipper som anklageprinsippet, offentlighetprinsippet, muntlighetprinsippet og bevisumiddelbarhetprinsippet.

De skal også vurdere muligheter og gevinster som ligger i tilpasning til - og utnyttelse av - moderne teknologi som bruk av lyd og bilde ved bevisopptak og etterforskning, og i domstolen. Dette inkluderer alle stadier av en straffesak, inkludert aktørenes kommunikasjon med hverandre, ifølge mandatet (PDF).

Dette er utvalget

Utvalget består av tingrettsdommer Torunn Kvisberg, spesialrådgiver Tor Langbach, økokrim-sjef Trond Eirik Schea, advokat Erik Keiserud, advokat Kristin Fagerheim Hammervik, professor Jon-Petter Rui, Marianne Lie og tidligere nevnte professor Lars Groth og Ida Meldo Øystese, avdelingsdirektør i politidirektoratet.

Utvalgets leder er førstestatsadvokat Runar Torgersen.

Utvalget skal avgi sin utredning innen 1. november 2016.