Network Norway vant mot Telenor

Intet grunnlag for at Telenor skal få 165 millioner, heter det i dommen.

Publisert Sist oppdatert

Telenor krevde 165 millioner kroner fra Network Norway (NWN). De to partene har vært gjennom retten, og fredag ble det kjent at retten gir NWN medhold i at det ikke finnes grunnlag for at Telenor skal kunne kreve tilleggsfakturering av disse pengene, skriver Tele2 i en pressemelding.

- Slik vi ser det er håndteringen av netteleieavtalen en illustrasjon på Telenors maktadferd i det norske mobilmarkedet, og det er avgjørende for norske mobilbrukere og for en virksom konkurranse i markedet at Telenor ikke har fritt spillerom i utøvelsen av denne makten, sier juridisk direktør for Network Norway og Tele2s norske virksomheter Frode Lillebakken.

Ett eller to selskaper?

Stridens kjerne har vært et dobbeltroamingforbud som Telenor har påstått NWN/Tele2 har brutt, og derfor tilleggsfakturert pengene fra 3/10-2011 og til i dag. Retten mener de ikke har brutt "dobbeltroamingforbudet", og må frifinnes.

Post- og teletilsynet har pålagt Telenor å tilby nasjonal roaming til nye aktører som ikke har nasjonal dekning, slik som NWN. Men Tele2, eieren til NWN, har også inngått en kommersiell roamingavtale hos Netcom. Dette finner Telenor urettferdig, som mener Tele2/NWN dermed driver med dobbeltroaming og oppnår dobbel nasjonal dekning, ettersom de mener Tele2/NWN drives som ett selskap. Telenor mener det hele er et brudd på en eklsusivitetsklausul i avtalen mellom dem og NWN, og derfor kom tilleggsfaktureringen.

Retten konkluderte med at NWN må frifinnes i saken, selv om det ikke ble gjennomslag for NWN/Tele2s påstand om at selve ekslusivitetsbestemmelsen i nettleieavtalen er ugyldig. Administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter, Arild Hustad, registrerer at retten kom frem til at Telenor har sannsynliggjort at de ikke har "misbrukt sin dominerende stilling på dette området".

- Vi er veldig glade for å kunne legge denne krevende og negative rettsprosessen bak oss. Det er helt klart at denne saken har ført til stor usikkerhet rundt vårt markedsarbeid. Vi har i hele perioden ikke kunnet konkurrere effektivt nettopp mot Telenor, på grunn av den store usikkerheten rundt prisen for nettleie hos Telenor, sier Hustad.

- Tredje nett

NWN og Tele2 benytter anledningen til å spille inn sitt favorittema, om at Norge nå må få på plass et tredje landsdekkende mobilnett.

- Saken understreker hvor viktig det er at Tele2 bygger ut et tredje landsdekkende mobilnett og hvor viktig det er at telemyndighetene legger til rette for dette. Det er først når vi har på plass et tredje landsdekkende mobilnett at Tele2 kan bli en fullverdig konkurrent til Telenor og Netcom, sier administrerende direktør for