JULEGAVE FOR SLUMBARN: Vanja Hoff i Kolibri mottar årets julegave på 100 utviklingstimer fra Jostein Magnussen i Netlife Research. Prosjektet skal skaffe store givere til utdanningsfond for slumbarn i Brasil.

Slumbarn får nettutvikling i julegave

Den veldedige organisasjonen Kolibri får 100 nettutviklingstimer i julegave fra Netlife Research. Prosjektet skal motivere donasjoner for utdanning for underpriviligerte barn i Brasil.

Designbyrået Netlife Research har en hyggelig juletradisjon. Hvert år velger de en veldedig organisasjon som mottar 100 timer design og nettutvikling, eller "webbistand" om du vil, i julegave.

Organisasjoner sender en søknad som vurderes, og i år var det 20 som meldte interesse for å motta designtimene. 

- Kandidatene var mange og gode. Felles for dem alle er at de ønsker å hjelpe verden enten ved å gjøre livet til folk bedre eller ved ulike miljøtiltak, forteller markedssjef Jostein Magnussen i Netlife Research.

Hjelper fattige barn i Brasil

Fjorårets utvalgte organisasjon var Regnskogfondet, som fikk sine 100 timer til utvikling av nettsted for rapporten "State of the Rainforest 2014".

I år var det hjelpeorganisasjonen Kolibri (Children at Risk Foundation) som ble valgt. De jobber for å hjelpe barn i Brasils slumområder, blant annet ved å finansiere utdanning.

- Kolibri hjelper flere tusen barn i Brasils storbyslum og ønsker å hjelpe enda flere. Prosjektet har vært lett for våre medarbeidere å assosiere seg med, sier Magnussen.

Nettsted for utdanningsstipend

At utdanning er en sterk pådriver mot fattigdom og for utvikling er det vanskelig å argumentere mot. 

Som Vanja Hoff i Kolibri sier det da hun mottok julegaven fra Netlife på vegne av organisasjonen:

- Jo flere barn fra slummen som kan få hjelp til utdannelse, jo større effekt vil det få på deres liv, men også store positive ringvirkninger for deres familier og i lokalsamfunnet.

​Kolibris grunnlegger Gregory J. Smith mottok tidligere i år "barnas fredspris" World of Children Humanitarian Award, og pengene ($90.000 amerikanske dollar, omlag 658.512 blanke norske kroner) settes tilside i et utdanningsstipend for underpriviligerte barn i Brasil.

Julegaven fra Netlife skal nå brukes til å utvikle et nettsted som skal oppfordre bedrifter og private storgivere til å donere til dette utdanningsfondet.

- Vi ønsker å benytte anledningen til å invitere store givere og bedrifter til å øke størrelsen på dette fondet så vi kan hjelpe flere. Erfaringen og verktøyene til å hjelpe flere barn er på plass, og vi er glade for nå å kunne føye til kunnskap og verktøy fra Netlife Research, avslutter Hoff.