ODA-NOMINERT: Anne-Sofie Risåsen i Capgemini er sammen med Marit Collin i Kantega og Solfrid Skilbrigt i Sopra Steria nominert til ODA-prisen 2016. Vinneren offentliggjøres på Inspirasjonsdagen den 10. juni på Oslo Konserthus.

Finalistene til Oda-prisen er klare

Marit Collin i Kantega, Solfrid Skilbrigt i Sopra Steria og Anne-Sofie Risåsen i Capgemini er nominert til å vinne Oda-prisen.

Publisert Sist oppdatert

For 8. gang deler Oda-nettverk ut Oda-prisen på den årlige inspirasjonsdagen for kvinner i IT-bransjen. Person går til kvinnelige rollemodeller og forbilder i IT-bransjen, som på en god måte viser hvilke muligheter som finnes i bransjen. Oda-pris Organisasjon går til en virksomhet som har gjort en ekstra innsats for kvinner i bransjen, og som inspirerer kvinner til å velge IT.

Vinnerne av Oda-prisen Person og Oda-prisen Organisasjon offentliggjøres på Inspirasjonsdagen den 10. juni på Oslo Konserthus.

Samfunnsinteresse og sterke resultater

Dette sier juryen om de tre finalistene til Oda-prisen Person:

Marit Collin er CEO i Kantega og kan se tilbake på over ti år med positiv utvikling, både når det gjelder omsetning, resultat og ansatte. Hun er en positiv, menneskeorientert, raus og engasjert leder som er opptatt av å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i selskapet. Hun viser sitt samfunnsengasjement gjennom ulike verv i næringslivet og er et flott forbilde for andre kvinner med lederambisjoner.

Solfrid Skilbrigt er en synlig inspirasjonskilde i Sopra Steria, og har gjort seg bemerket i IKT-bransjen og i media generelt. Hun er, i kraft av egen person, sitt engasjement og sin posisjon som HR-direktør og Senior VP i Sopra Steria, en sterk rollemodell for kvinner i IT-bransjen. Hennes fokus på å rekruttere kvinner inn i selskapet har bidratt til å heve prosentandelen kvinner i selskapet til 26 prosent.

Anne-Sofie Risåsen i Capgemini er en jordnær, tilstedeværende leder med en imponerende faglig bredde og kompetanse. Som den første kvinnelige CEO i Capgemini Norge er hun til stor inspirasjon for både ansatte og ellers i bransjen. Anne-Sofie er utdannet innen programmering fra California, og er en rollemodell for unge jenter og kvinner. Hun bidrar som mentor og foredragsholder, og gir av sin tid til andre kvinner og menn i bransjen.

Strategisk og målrettet kvinnerekruttering

Slik karakteriserer juryen tre kandidatene til Oda-prisen Organisasjon:

Accenture har en klar strategi på hvordan de skal øke kvinneandelen på alle nivåer i bedriften. De har en kvinneandel på 36% og hele 50 prosent i ledergruppen, og har ambisjon om å bli «the most inclusive and diverse organization in the world». Accenture har i mange år hatt Diversity lead i sitt selskap, og har nå også ansatt Tonje Sandberg som første kvinnelige CEO i Norge.

Capgemini Norge har en lang tradisjon med å jobbe målbevisst med å øke andelen kvinner i selskapet, både generelt men også innenfor ledende stillinger i selskapet. Capgemini har i dag en kvinneandel på 30% og har vært en inspirasjonskilde for andre i bransjen. De fortsetter å vise vei for andre bedrifter og har i sin ledergruppe en kvinneandel på 27%.

Compello har oppnådd en kvinneandel på 38% gjennom en klar strategi om mangfold og inkludering. De har vært bevisst på å tilpasse stillingsannonser for å tiltrekke seg kvinner, fremme kvinner gjennom PR og kommunikasjon samt å ha fokus på å benytte kvinnelige foredragsholdere. De har 40% kvinneandel i ledergruppen.