NYTT HJEM: Langt inne i gruvegangene skal Norges neste superdatamaskin bo. Fra venstre: Helge Stranden (Sigma2), Truls Mathiassen (NRIS/UiT), Vidar Saltkjel (LMD), Kristian Todal (LMD) og Jørn Skaane (LMD). (Foto: Sigma2)

Sigma2 velger nasjonal leverandør av datasenter

Sigma2 har inngått kontrakt med Lefdal Mine Datacenter om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringssystem.

Publisert Sist oppdatert

Sigma2 eier de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene og samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services) og dagens anlegg står hos universitetene. Nå skal fremtidige anlegg huses av Lefdal Mine Datacenter (LMD), som vil sørge for stordriftsfordeler, god tilgang på arealer og fleksibilitet ved oppskalering av e-infrastrukturen.

– Behovet for regnekapasitet og lagringstjenester er stadig økende og dette datasenteret er en viktig byggekloss for å støtte infrastruktur til forskning. Dette er et godt eksempel på hvordan offentlige aktører kan inngå samarbeid med næringslivet. Her rigger man Norge for en teknologisk framtid, samtidig som man benytter seg av regionale konkurransefortrinn og næringsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, i en pressemelding.

Også kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mener dette er viktig:

Vi trenger mye datakraft og en solid digital infrastruktur for å løse en rekke viktige utfordringer i fremtiden.

Bjørn Arild Gram, KMD

– Dette vil bidra til å styrke den nasjonale infrastrukturen for forskning, og viser samtidig verdien av å ha robuste og sikre datasentre i Norge. Vi trenger mye datakraft og en solid digital infrastruktur for å løse en rekke viktige utfordringer i fremtiden. Samtidig viser dette hvordan avansert offentlig infrastruktur for forskning kan være med å skape lokale arbeidsplasser og aktivitet i regionene.

Til topps i anbudskonkurransen

I anbudskonkurransen fikk LMD høyest score på teknisk, miljømessig og sosial vurdering. I sosial vurdering legges blant annet vekt på bruk av lokal arbeidskraft og råvarer. LMD benytter flere bedrifter i regionen til å utføre servicefunksjoner i datasenteret. De vant i tillegg også på pris.

RETURVANN: I dette eksemplet brukes returvann fra andre datasenterkunder til å «mate» Sigma2s anlegg, som kan håndtere høye vanntemperaturer. Dermed vil returvann fra tungregneanlegget ha enda høyere gjenbruksverdi. (Illustrasjon: Sigma2)

– Denne avtalen har veldig mye i seg som direkte griper inn i grunntanken med å etablere Lefdal Mine Datacenter, og er et direkte resultat av mange års dedikert arbeid i Nordfjordregionen. Sigma2 har gjennomført en grundig prosess, og vi vet at konkurrerende datasentre i Norge også har veldig gode løsninger. At Lefdal Mine Datacenter trakk det lengste strået gjør meg ydmyk og stolt av å få være den del av et fantastisk miljø av kolleger, leverandører og øvrige lokale og regionale støttespillere sier Jørn Skaane, daglig leder i LMD.

En av hovedgrunnene til at Sigma2 velger en ekstern datasenterleverandør, er å sikre skalerbarhet, forutsigbarhet og fordelaktige vilkår fremover. Anbudskonkurransen har vist at eksterne datasenterleverandører kommer godt ut med tanke på prisnivå sammenlignet med dagens løsning hos universitetspartnerne, hvor det kan være utfordrende kostnadsmessig å tilpasse areal og fysisk infrastruktur for å stadig huse større anlegg. Universitetene var derfor ikke med i konkurransen denne gangen. Til sammen var syv datasentre, identifisert i en rapport fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementets i 2020, invitert inn i konkurransen.

Det første Sigma2-anlegget som skal inn i gruvehallen er det nye nasjonale lagringssystemet NIRD (National Infrastructure for Research Data), som skal installeres i løpet av første halvår 2022. Den første superdatamaskinen er forventet installert på datasenteret i løpet av 2023. Det blir ikke snakk om å flytte på eksisterende anlegg.