13 millioner kroner til digitalisering av kulturarven

Det danske kulturdepartementet har nå fordelt 13 millioner danske kroner til digitalisering av kulturarven.

Pengene stammer fra de såkalte UMTS-midlene, som består av overskuddet staten fikk ved salg av tredjegenerasjons mobillisenser, skriver Medier i Norden.

Kulturdepartementet fikk de 13 millioner kronene i april 2002 og har etterfølgende besluttet å fordele midlene til digitaliseringsprosjekter på departementet kulturarvinstitusjoner med fokus dels på innhold på nettet, dels på bevaring av særlig skrøpelig materiale.