16 kjerner på en CPU

16 kjerner på en CPU

AMD har lansert to nye prosessorserier for servere. AMD Opteron 6200 er verdens første x86-prosessor med 16 kjerner.

Brikkemakeren AMD lanserte for ikke lenge siden to nye prosessorfamilier: AMD Opteron 4200 og AMD Opteron 6200. Hovedfokuset i designet av begge familiene er skyanvendelser og virtualisering. I denne sammenhengen betyr dette at brikkene er optimalisert med tanke på tetthet og energiforbruk.

Opteron 6200-familien er spesielt fokusert på svært stor tetthet av prosessorkjerner, slik at få fysiske prosessorer skal kunne huse et stort antall virtuelle maskiner. Det er i denne familien vi finner opptil 16 kjerner på en og samme prosessor. I tillegg til virtualisering påpeker AMD at HPC-anvendelser («High Performance Computing») som regel er mangetrådete systemer, og disse vil utnytte alle kjernene i den nye prosessoren til å øke parallelliseringsgraden, og dermed yte langt høyere.

Opteron 4200-familien er mindre åttekjerners prosessorer som har spesielt lavt strømforbruk. Ifølge AMD sine tall klarer disse prosessorene å jobbe med så lite som under 4,375 W strømforbruk per kjerne. Dette tallet kommer fra 8-kjernerprosessoren som klarer å trekke ned til 35 W. Ifølge selskapet er dette verdens laveste kraftforbruk per kjerne på en x86-kompatibel prosessor, per 1. november 2011.

Prosessorene bruker de samme soklene som sine forgjengere, og er dermed pinnekompatible. Det betyr at dersom du har en server som bruker den forrige Opteron-prosessoren fra AMD (Opteron 6100/4100), er en oppgradering svært enkel. Da plukker du ut den gamle prosessoren, setter inn den nye og oppgraderer BIOS, så er jobben ferdig.