Alt om Business Intelligence - helt gratis!

Alt om Business Intelligence - helt gratis!

Det er en utfordring å få nok kvalitetsinformasjon om nye it-løsninger. How to do-serien fra Nettverk & Kommunikasjon skal gi deg svar.

Det er en utfordring å få nok kvalitetsinformasjon om nye it-løsninger. For it-ansvarlige er det nødvendig å orientere seg grundig for å kunne ta veloverveide avgjørelser.

Nettverk & Kommunikasjon gir deg dybdekunnskap om aktuelle it-områder helt gratis, slik at arbeidet ditt blir langt enklere.

I How to do-serien fra Nettverk & Kommunikasjon finner du nå utgaven: How to do Business Intelligence. Her ser vi nærmere på hva Business Intelligence går ut på, med fokus på å hente ut brukbar forretningsinformasjon fra bedriftens rådata. Vi ser også nærmere på de konkrete løsningene fra de største bransjeaktørene innenfor området.

Her kan du laste ned pdf-en How to do: Business Intelligence