STOR VEKST: Sjefen i Atea Norge, Michael Jacobs, har all grunn til å være fornøyd med det nylig avsluttete kvartalet, som har vist stor vekst i forhold til i fjor. (Foto: Atea pressefoto)

STOR VEKST: Sjefen i Atea Norge, Michael Jacobs, har all grunn til å være fornøyd med det nylig avsluttete kvartalet, som har vist stor vekst i forhold til i fjor. (Foto: Atea pressefoto)

Atea fosser framover

Siste kvartalsrapport viser stor vekst for Atea. Norge, Sverige og Finland står for brorparten av framgangen.

Atea har sluppet sin kvartalsrapport for tredje kvartal. Den viser at det samlete selskapet hadde en omsetning på 6,7 milliarder kroner, med et driftsresultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (EBITDA) på 269 millioner kroner. Det er en økning på 14,8 prosent i forhold til samme periode i fjor.

I en børsmelding peker toppsjef Steinar Sønsteby på at det er fra Norge, Sverige og Finland størsteparten av veksten kommer fra.

Vekst på 33,5 prosent

For Atea Norge er økningen enda større. Av en omsetning på 1,86 milliarder kroner rapporterte selskapet et driftsresultat på 79 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på formidable 33,5 prosent i forhold til tredje kvartal i fjor. Dette er på grunnlag av høyere omsetning på tjenester og redusert bemanning, kan vi lese i selskapets presentasjon av resultatene.

De tilsvarende tallene fra våre naboland er: Atea Sverige omsatte for 2,57 milliarder norske kroner, en økning på 5 prosent fra i fjor. Driftsresultatet ble på 102 millioner kroner, en økning på 19,5 prosent. I Finland økte omsetningen med 16,9 prosent, fra 38 til 44 millioner kroner. Der har selskapet snudd et negativt driftsresultat på -0,1 millioner Euro i fjorårets tredjekvartal, til 0,6 millioner Euro i år.

Nye partnerskap

Her hjemme peker direktøren i Atea Norge, Michael Jacobs, på at stadig flere velger selskapet vel så mye som en strategisk rådgiver, enn som en it-leverandør.

— Spesielt er satsingen på fagpersoner, med sykepleiere og lærere, løsningsrådgivere som bindeledd for å få ikke-teknologer til å snakke teknologi, godt mottatt. Det er en tillitserklæring, sier Jacobs i en pressemelding.

Jacobs trekker også fram nye partnerskap med andre bransjer for å nå nye målgrupper som en del av suksessen. Atea Norge rir på den generelle bølgen av digitalisering i samfunnet, med smarte byer, smarte hus og tingenes internett.

— Sistnevnte var også hovedårsaken til at Atea startet mobilselskap tidligere i år. For å møte kundenes økende behov innenfor digitalisering og automatisering vil vi fortsette å etablere nye partnerskap, kommenterer Jacobs.

Atea