Bluetooth for milliarder

Bluetooth for milliarder

I juni var det to, i september er det tre millioner utstyrsenheter som hver uke leveres med Blåtann trådløsteknologi.
IMS Research meldt om at milepælen to millioner enheter med Blåtann ble nådd for tre måneder siden. Nå er milepælen tre millioner oppnådd.

Over 3.000 bedrifter støtter denne radioteknologien som bare har en rekkevidde på ti meter. Det er nettopp den korte rekkevidden som gjør Blåtann interessant.

-- Blåtann er og vil være en integrert del og en nøkkelteknologi for Sony Ericssons tre arbeidsområder; bilder, underholdning og kommunikasjon, fremhever Jan Wäreby, markedsdirektør i Sony Ericsson.

Nye områder

Blåtann brukes nå på områder som tidligere ikke var selvfølgelige. Nevnes kan sikker sammenkobling av medisinske apparater, skanning av strekkoder og bidrag til å hjelpe transportselskapet UPS (Universal Parcel Service) med sin logistikk over hele verden.

Interessegruppen for Blåtann (Bluetooth Special Interest Group) som er ansvarlig for utvikling av teknologien, henviser til at den sterkt økende interessen skyldes tredje generasjons produkter.

Videre henvises det til at applikasjoner som håndfri-sett for biltelefon og mobiltelefon, har økt interessen og etterspørselen til forbrukere.

-- Vi har oppnådd stor suksess med 8Bluetooth Headsets8 i Europa. Nå oppnår de raskt fotfeste i USA, sier Beth Johnson, senior produktsjef i Plantronics.

Senere i år vil den nyeste versjonen av Blåtann-spesifikasjonen bli ratifisert. Denne spesifiserer raskere overføring (Enhanced Data Rate). Med raskere overføring vil nye markeder som bildeoverføring og kvalitetsradio bli mulig.

Interessegruppen jobber videre med en plan for teknologiforbedringer som vil bli offentliggjort i fjerde kvartal 2004. Ytelse, effektforbruk, leveringskvalitet og sikkerhet vil bli adressert ifølge Dr. Michael Foley, teknisk direktør i Bluetooth SIG.

Aksept

-- Til tross for oppstartsproblemer, øker Blåtann-teknologi sitt moment i markedet for mobilt utstyr. Etter som oppmerksomhet, utdanning og løsninger forbedres, vil Blåtann raskt oppnå aksept blant leverandører og brukere, påpeker Alex Slawsby, senioranalytiker i IDC for mobilt utstyr.

Elektronikkleverandøren CSR understreker momentet. Omsetningen av brikkesett for Blåtann kom på 95 millioner dollar for de seks første månedene i år. I 2003 var årsomsetningen 67 millioner dollar.

-- I august 2004 passerte CSR 50 millioner Blåtann-brikker, fremholder Eric Janson, direktør i CSR Nord-Amerika.

Totalt anslås omsetningen av Blåtann for 2005 å bli en milliard dollar og vokse til 1,7 milliarder dollar i 2008 ifølge selskapet In-Stat/MDR.