GEVINST I SMARTHJEM: Konsernsjef i Lyse og styreleder i Smartly Toril Nag og daglig leder Kristian Helland i Smartly må omstille fokuset for smarthjem-satsningen. (Foto: Arne Joramo)

GEVINST I SMARTHJEM: Konsernsjef i Lyse og styreleder i Smartly Toril Nag og daglig leder Kristian Helland i Smartly må omstille fokuset for smarthjem-satsningen. (Foto: Arne Joramo)

Det er dyrt å være smart

Det kan være uhyre dyrt å være smart for tidlig. Det har Lyses Smartly bittert fått erfare med 302 millioner i tap på tre år. Nå halverer de antall ansatte, selger ut alarmdelen og re-fokuserer hele virksomheten.

Lyses Smartly er ikke de eneste som har fått erfare det. Etter snart fire års drift taper fortsatt Telenor Objects penger. Det samme gjør Future Home som samarbeider med Get. For ikke å snakke om de tresifrete milliontap Telenor sannsynligvis tapte på Comoyo i de to årene selskapet levde med på topp 40 ansatte.

Selv for telegiganter med store ressurser er det med andre ord ikke enkelt å tjene på nye innovative tjenester

Unntaket syns å være Sensio der Lyse er medaksjonær og samarbeidspartner.

Har tapt 300 millioner

 

Smartly 
  2015 2014 2012 Totalt tre år
Omsetning 230.641 41.411 8.051 280.103
Driftsresultat -191.404 -60.979 -40.114 -292.497
Resultat før skatt -197.513 -63.837 -41.021 -302.371
         

- Sagt på en annen måte, styreleder Toril Nag. Dette kan vel ikke fortsette?

- Nei, jeg overtok som styreleder i fjor vår med oppgave å refokusere virksomheten og det er vi i full gang med.

- Var dere for tidlig ute. Det kan virke som markedet ikke var modent for så avanserte smarthus-produkter som Smartly markedsfører?

- Det kan du godt si. Vi feilvurderte nok i sin tid modenheten i markedet og hvor enkelt det skulle være å komme inn med smarte produkter i hjemmene via automatisk strømmålere. Når det er sagt. Vi vil fortsatt satse, og har stor dro på at dette er et betydelig vekstmarked i årene framover. Det var mange som advarte mot fiber og Altibox også de første årene da vi tapte penger. Nå er det ingen som gjør det ettersom fibervirksomheten og Altibox generer store overskudd, sier Nag.

I Rogaland har Lyse-konsernet fram til nå installert 51.000 automatiske strømmålere. Sammen med disse strømmålerne har de også satt inn en gateway (hub) for styring av alt som måtte finnes av smarte dingser og tjenester i hjemmet. Men det var bare ett problem: Bare 550 av de 51.000 husstandene har kjøpt smarthusinstallasjoner så langt.

- Det er mange årsaker til det. Produktutviklingen var mer krevende enn antatt og det gikk langt ut i 2015 før vi kunne levere pluss at markedet ikke var så modent som vi trodde, sier Kristian Helland. Han overtok nylig ansvaret som daglig leder i Smartly.

En typisk smartinstallasjon fra Lyse utføres med egen montør og koster fra 15.000 til 30.000 alt etter nivå. Det er lite i et nybygg, men kanskje mye for de mange andre.

Smartly var for mye

Fram til nå har Smartly på mange måter vært et altmulig-selskap med både et innfusjonert alarmselskap, smarthusteknologi, litt smart by og noe velferdsteknologi. Og framfor alt er det ett viktig punkt: Det er også i Smartly utgiftene til installasjon av til nå 51.000 automatiske strømmålere ligger. Og det er utgifter et hvert kraftselskap er pålagt av myndighetene å utføre. Men Lyse har gjort mer: Knyttet til AMS er det en gatewayen for smarthus-produkter for øvrig.

- Vi forutsatte at vi skulle sette den smarte gateway sammen med måleren innendørs, i sikringskapet. Men grunnet ny forskrift skal målerene i nye boliger nå plasseres utenpå huset. Det kan ikke vår gateway slik den er i dag gjøre.

Hvordan fordelingen er ønsker ikke Lyse opplyse av kontraktsmessige årsaker, men det er hevet over tvil at AMS i seg selv har belastet Smartly-regnskapet betydelig og er en viktig årsak til tapene så langt.

- Vi ser da også at inntektene økte med 190 millioner i fjor. Hva har dere solgt når så få har kjøpt de nye smarthus-produktene?

- Kort sagt er det utrullingen av AMS og innfasingen av virksomheten innen alarmtjenester,  før organisert i Noralarm. Der hadde vi 15.000 kunder som bidro til å heve omsetningen, sier Helland.

- Men i etterpåklokskapens ånd, hadde det ikke vært en bedre strategi om dere hadde gjort som med Altibox, solgt først og bygd etterpå. Det vil si, ventet med gatewayen til folk bestilte et komplett produkt?

Det er godt mulig. På den annen side har vi nå basisen for rask og enkel implementasjon av smarthus-løsninger innen medio 2018 i 151.000 hjem i Rogaland, avslutter Helland.

Bransjetrender