Capgemini med storsatsing på BIM

Capgemini med storsatsing på BIM

Ansetter 50 konsulenter i Norge innen Business Information Management.

Konsulentkjempen Capgemini annonserer en massiv satsning på Business Information Management, både globalt og i Norge. Her til lands skal 50 nye konsulenter inn på dette fagområdet, som blant annet omfatter forretningsanalyse og dokumenthåndtering. Globalt skal hele 3000 personer nyansettes eller omstilles i løpet av de neste to årene.

Capgemini opplever stor etterspørsel etter tjenester innen Business Information Management og gjør nå betydelige investeringer på området. BIM tilbyr nye måter for selskaper å lagre, organisere og få oversikt over de enorme mengder data som er lagret på tvers av organisasjonens ulike forretningsapplikasjoner.

– Vi ser at det er et stort behov i markedet for tjenester innen Business Information Management, sier Ronny Seehuus, direktør for fagområdet BIM i Norge.

Bedre innsikt

– Store virksomheter ser i økende grad behovet for å bedre utnytte mulighetene som ligger i eksisterende business information-systemer, både for å møte økende krav til rapportering, og for å få bedre innsikt i virksomhetens data, sier Seehuus.

Capgemini har levert BIM-løsninger til sine kunder i mer enn 15 år. I Norge har området vokst jevnt de siste årene, og det er i dag mer enn 50 konsulenter som jobber med fagområdet. Som en del av den globale satsningen oppretter Capgemini et globalt Center of Excellence med 1000 BIM-spesialister i India.

– Vi har satt oss som mål å øke omsetningen for dette området med 30 prosent i løpet av to år, sier Seehuus.

Business Information Management brukes som et utvidet begrep for tjenester innen Business intelligence. BIM brukes om alt fra klassisk Business intelligence til dokumenthåndtering og søk. Capgeminis BIM-avdeling består av kompetanseområdene rådgivning, Information Management, Enterprise Content Management, Microsoft Business Intelligence og Data Management.

Business Intelligence