Bygger virtuelle mennesker

En dag vil politikere kunne bestemme valgresultatene før valget begynner, takket være et forskningsprosjekt som studerer millioner av virtuelle mennesker.

Fem europeiske universiteter samarbeider om prosjektet som skal skape flere millioner programvaremennesker. Meningen er å studere hvordan de interagerer og utvikler seg.

 

Programvaremenneskene har ikke navn, men de vil ha distinkte karakteristikker, som kjønn, størrelse, metabolisme of forventinger til hvor lenge de vil leve. De vil reprodusere seg selv og dere ”gener” vil bli ført videre. De vil lære og få nye karaktertrekk.

 

Så langt har 2.000 slike virtuelle mennesker blitt skapt i en datamaskin, men målet er å få opp en klynge med maskiner som kan inneholde millioner av dem.

 

Robot-kollektiver

 

Resultatene av denne forskningen kan bli brukt på flere måter.

 

- Du kan bruke dette til å utvikle robot-kollektiver. Vi kan vise hvordan man skal bygge hjernene til en gruppe av roboter slik at en gruppen som helhet vil oppføre seg på en spesiell måte, forteller Gusz Eiben, professor ved Vrije-universitetet i Nederland.

 

Sosiologer, antropologer og politikere kan også bruke denne forskningen til å simulere reaksjoner på hendelser.

 

- Hvis vi hadde dette kalibrert i stor skala slik at vi kunne simulere Europa, ville vi ikke hatt behov for en folkeavstemning om EU-medlemskap, sier Eiben, litt spøkefullt til IDGs nyhetstjeneste.