Gigantavtale til Software Innovation

Gigantavtale til Software Innovation

Uninett har valgt Software Innovation som leverandør for dokumenthåndtering, saksbehandling og arkivering. Avtalen har en verdi på 63 millioner kroner.

Software Innovation skal levere Public 360 til Uninett, og blir dermed den anbefalte løsningen for dokumenthåndtering, saksbehandling og arkivering hos 35 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Avtalen har en ramme på åtte år til en verdi av 63 millioner kroner og er den største i Software Innovations nyere historie. Utrullingen starter i januar 2014 etter forutgående prosjektplanlegging og pilot.

Uninett-konsernet, som eies av Kunnskapsdepartementet, leverer nett og nettjenester til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner i Norge, og er ansvarlig for den omfattende anskaffelsesprosessen og avtalen.

Integrasjon og brukervennlighet

De viktigste kriteriene for valg av løsning var brukervennlighet, integrasjon mot fagsystemer og pris, i tillegg til funksjonelle og tekniske krav.

- Det aller viktigste er brukervennlighet. Public 360 er enkelt å ta i bruk, også for de som kun skal anvende løsningen i ny og ne. Integrasjonen mot kontorstøttesystemene gjør at de ulike miljøene, enten det er saksbehandlere, forskere, administrasjon eller de som underviser, kan jobbe fra kjente brukerflater med et system som er tilpasset den enkeltes spesifikke rolle, sier Bjørn H. Kopperud, prosjektleder i Uninett i en pressemelding.

Integrasjon mot Felles Studentsystem (FS) er også av stor betydning for Uninett, og det er viktig at brukerne etter hvert skal kunne jobbe med dokumenthåndtering og lagring i Public 360 direkte fra sine egne fagsystemer.

- Slik får de en bedre brukeropplevelse og vi sikrer at datafangsten blir best mulig og mest mulig effektiv, sier Kopperud.

En annen fordel med den nye løsningen er en forsikring om at arkivforskrifter følges, og at det blir lettere å følge saksgang i tillegg til forenklet søk , bedre kontroll over dokumenter og ikke minst en felles elektronisk arkivering.

Det er mange fordeler ved at høyskolene og universitetene bruker samme løsning.

Samhandling i skyen

Teknisk direktør for felles administrative systemer (FAS) i Uninett, Olav Isak Sjøflot, er også godt fornøyd med den nylig inngåtte avtalen, og tror det nye samarbeidet vil gi fordeler i form av mer effektiv samhandling på tvers av de mange institusjonene.

- Dette vil, sammen med vår samarbeidsløsning Agora, gi gode synergier i form av kunnskapsdeling og læring, og generelt bedre samhandlingsmuligheter. For sektoren er det også et viktig poeng at vi med Software Innovation får en avtaleform hvor én og samme leverandør forestår systemutvikling, applikasjonsforvaltning og systemdrift, sier Sjøflot.

Software Innnovation er allerede inne i markedet med kunder som Sintef, Linköping Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Den nye rammeavtalen har gitt Software Innovation er viktig for selskapets videre satsning på markedet innen forskning og utdanning, og ifølge salgsdirektør for offentlig sektor i Software Innovation, Odd-Henrik Hansen, er dette et stort gjennombrudd for selskapet.

- Forskning og utdanning er et viktig satsningsområde hvor vi har begynt forsiktig og gradvis bygget opp en god skandinavisk kundebase og solide referanser. At vi nå vinner denne rammeavtalen med toppscore på en rekke områder, er en bekreftelse på at vi tilfredsstiller de mest omfattende krav og kan tilby et produkt av ypperste klasse, sier Hansen.

Public 360 leveres som en private cloud-løsning, og skal driftes av det norske ekspertisemiljøet i Basefarm.

Cloud Computing