Datasenter under vann

UNDERVANNSDATASENTER: Natick-teamet som står bak Leona Philpot-prototypen. (Foto: Microsoft)

Datasenter under vann

Microsoft tester nå ut muligheten av å plassere fremtidens datasentre under vann.

Microsoft har designet, bygget og satt ut sitt første undersjøiske datasenter.

Undervannsdatasenteret er foreløpig bare en prototyp som har vært plassert i havet utenfor den amerikanske stillehavskysten, men Microsoft har stor tro på prosjektet og vurderer å teste ut løsningen flere steder, blant annet i Nord-Europa.

Effektiv kjøling

Blant fordelene med datasenter på havbunnen er effektiv kjøling og mulighet til rimelig energi i form av elektrisitet som blir generert av bølgekraft eller av havdønningene. I tillegg skal løsningen gjøre det mulig å etablere nye datasentre raskt.

Microsoft startet prosjektet i 2014, året etter at en medarbeider med bakgrunn fra den amerikanske marinen leverte et notat med forslag til datasenter under vann.

Microsoft-prosjektet har fått navnet Project Natick, oppkalt etter en by i delstaten Massachusetts.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om løsningen vil bli tatt i bruk av Microsoft eller andre leverandører av skytjenester, ifølge Microsoft, som understreker at dette er et forskningsprosjekt på et tidlig stadium.

Oppkalt etter Xbox-figur

Prototypen på undervannsdatasenteret har fått navnet Leona Philpot, oppkalt etter en figur i et Xbox-spill. Prototypen var plassert på havbunnen omlag én kilometer utenfor stillehavskysten fra august til november i fjor, melder IDGs nyhetstjeneste.

Microsoft har selv omtalt prosjektet på et eget nettsted: http://natick.research.microsoft.com

Undertittelen på Project Natick er retorisk utformet: – 50 prosent av oss bor nær kysten. Hvorfor gjør ikke våre data det samme?

Microsoft mener at undersjøiske datasentre kan være til nytte for halvparten av befolkningen, altså folk som bor inntil 200 kilometer fra kysten.

Når slike datasentre plasseres på dypt vann, har de uhindret adgang til kjøling. De kan også bruke fornybar energi og vil være plassert i et kontrollert miljø. Dessuten tar det bare 90 dager fra start til mål når man skal etablere et nytt datasenter under vann, ifølge Microsoft.

Varer i 20 år

Microsoft har beregnet at de undersjøiske datasentrene vil kunne ha en livssyklus på minst 20 år. Etterpå vil de bli heist opp til overflaten for å bli resirkulert.

Innmaten i datasentrene vil imidlertid bli byttet ut hver femte år, som er antatt levetid på datamaskinene inne i sentrene, heter det.

Microsoft planlegger en ny testrunde neste år, trolig i nærheten av Florida eller i Nord-Europa, ifølge New York Times.

Miljødebatt

Prosjektet er blitt diskutert på diskusjonsfora på internett, der det er blitt stilt spørsmål ved om undersjøiske datasentre kan føre til miljøskader på grunn av oppvarmingen av vannet rundt datasenteret.

Microsofts svar er at slike datasentre ikke vil ha noen innvirkning på miljøet. I tillegg til at datasentrene blir resirkulert etter bruk, vil de være fullstendig uten utslipp av miljøskadelig avfall ettersom de drives med fornybar energi ute i havet.

Ingen utslipp, hverken fra energiproduksjon, datamaskiner eller mennesker, hevder Microsoft.

Erfaringene med Leona Philpot-prototypen var at det lokale nærmiljøet raskt tilpasset seg nykomlingen på havbunnen, ifølge Microsoft.

Det Microsoft derimot ikke har svart på, er hvorvidt det er riktig å kalle et datasenter på havbunnen for en skytjeneste...

Cloud