Kvanteprosessorer fra Microsoft

FRAMTIDSHÅP: Teknologi- og Forskingssjef Harry Shum skisserte tre utfordringer og flere svar under Ignite 2015 i Chicago. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Kvanteprosessorer fra Microsoft

Kveldstalen hos Ignite-konferansen i Chicago var viet forsking og framtid. Giganten løftet på sløret for programmerbare prosessorer, visualiseringer og tiden etter silisium-brikker.

Det var duket for vorspiel mandag kveld i Chicago. Deltakere og gjester skulle få ferske innblikk i hva Microsoft forsket på før de gikk ut til de sosiale kveldsaktivitetene som kjennetegner IT-bransjen.

Teknologi- og Forskningssjef Harry Shum tok utgangspunkt i tre utfordringer for sin hovedinnledning.

­- Vi er i ferd med å få en «Datapokalypse», der store datamengder ikke gir innsikt. Vi nærmer oss slutten for Moores Lov. Og menneskeheten setter noen grenser for seg selv som hindrer oss, sa Shum.

Demokratiser store data

For å møte den første utfordringen, viste Shum og hans folk hvordan nye redskaper som NUIGraph kan brukes til å visualisere og filtrere store datasett.

– Å gjøre slike redskap tilgjengelig handler ikke bare om å gi virksomhetene mulighet for å gjøre nytte av alle dataene. Det er også snakk om å demokratisere kunnskap, siden dette er verktøy som er tilgjengelig for alle til å ta i bruk for å finne ny kunnskap, understreket Shum.

Kvantene kommer!

Den andre utfordringen var fulgt av annonsering av hvor sterk innsats Microsoft gjør for å utvide rollen som maskinvareleverandør. I datasentrene er det snakk om å tilføre programmerbare brikkesett som skal kunne programmeres til å innta flere forskjellige maskinvareroller etter behov og utvikling. Slike «Field Programmable Gate Arrays» (venn dere til FPGA som ny FBF (firebokstaversforkortelse)) skal gjøre datasentre i stand til å endre karakter uten å måtte kjøre inn ny maskinvare.

I tillegg fortalte Microsoft og deres forskere hvor tunge bidragsytere de er til kvanteprosessering. Dette neste steget i dataprosessering er den mest lovende teknologien etter at silisium når sitt fysiske stoppunkt som prosessorteknologi.

Selv om Intel har lovet ti år til med denne loven fram til den fyller 60, så makter ikke Intel å se forbi ti år. Microsoft viste fra bilder fra de første forskningskvantemaskinene, og Shum anslo at de første alminnelige brukbare kvantemaskinene var «noen år» unna.

Utfordringer ut over å fatte konseptet i kvanteprosessering og kunne programmere en slik maskin, er at de er på størrelse med et toetasjers amerikansk kjøleskap. Og de operer foreløpig kun når temperaturen er nær det ved det absolutte nullpunkt på minus 273,15. Det gjør dem litt upraktiske i bruk foreløpig.

Riv ned grensene

Til den siste utfordringen forklarte Shum at mennesker tillater noen grenser å eksistere. Disse kan overvinnes, og at IT spiller en viktig rolle. Som eksempel viste han til grepene for å visualisere informasjon.

Han avsluttet med å demonstrere hvordan Skype er i ferd med å bli i stand til å oversette tale i sanntid.

- Språk er fortsatt en barriere som kan reduseres, poengterte Shum.

Tiårsperspektivene

Han siterte også Microsoft-gründer og filantrop Bill Gates, som skal ha sagt til sine direktører at «de fleste overvurderer hvor mye de klarer å få gjort på et år. De undervurderer også grovt hvor mye de klarer gjøre på ti år».

For selskapet er det garantien for at de er der for å vare som bidrar til styrken de har i det profesjonelle markedet. De fleste offentlige og private virksomheter arbeider med et evighetsperspektiv, og da faller leverandører som er døgnfluer ofte gjennom.

Det er dette selskapet nå skal bruke for å ta tilbake initiativet innen mobilitet og sky som i årevis var styrt av andre selskaper. Microsoft har fordeler av at de er verdens største operativsystem på PC-er, de leverer det mest brukte profesjonelle dataverktøyet Office og de er en enormt stor server og servertjenesteleverandør.

Sky og mobil først i praksis

Toppsjef Satya Nadella poengterte selv i sin innledning at de tre hovedområdene Microsoft kommer til å konsentrere seg om, er å gjøre mer databehandling personlig, effektivisere og forbedre jobbprosesser og gjøre skyen til et smartere sted.

De titalls milliardene Microsoft bruker på forsking har hatt en tendens til kun å vises fram når de er produktklare. Så ikke med Nadellas Microsoft. Å se inn i glasskula med forskerblikk og fortelle hva som ses skal åpenbart flere få høre.

­- Vi startet løse 2020-utfordringene i 2001. Vi fortsetter med å være her for det lange løpet, poengterte Shum.

Shum har bakgrunn som sjef for forsking i Microsoft Asia og utviklingssjef for Bing-søketjenester. 

Cloud