FREMHOLDER: Forretningsrådgiver Ivar Lyse i Altran fremholder verdien av Docker, Portus og Suse. Portus bidrar med autentisering, enkel betjening og søk av Linux-containere tilpasset Dockers programvaredefinering.

FREMHOLDER: Forretningsrådgiver Ivar Lyse i Altran fremholder verdien av Docker, Portus og Suse. Portus bidrar med autentisering, enkel betjening og søk av Linux-containere tilpasset Dockers programvaredefinering. Foto: Ahlert Hysing

Suse gir Sap et veldig løft

Suse jobber aktivt for å få større oppmerksomhet. Suses satsing på Hana og de nyeste utbedringene i versjon 12, bør bidra til betydelig større interesse for neste generasjon applikasjoner.

Suse er Linux på sitt beste, utviklet i Tyskland, støttet av IBM både på stormaskinen og på den kraftige maskinen basert på IBMs prosessor Power. Særlig den nye mindre stormaskinen IBM Z13s fremhever IBM som den ideelle for applikasjoner basert på det åpne programvaremiljøet.

Tidlig ute

- Suse var tidlig ute med å støtte stormaskinen, sier Ivar Lyse, forretningsrådgiver i Altran i Norge.

Suse var en av de aller første versjonene av Linux, utviklet siden 1992 for bruk av forretningsapplikasjoner. Mye har skjedd gjennom alle årene. For i 2003 kjøpte Novell Suse. Deretter ble Opensuse dannet for å få et større utviklingsmiljø, men virkelig fotfeste har ikke Suse oppnådd. Novell fikk det ikke til.

Deretter ble Novell i 2011 oppkjøpt av Attachmate som 2014 fusjonerte med Micro Focus. I dag er Suse eid av Micro Focus, mest kjent for modernisering av programmeringsspråket Cobol for tilpasning til dagens mest brukte programvaremiljøer som eksempelvis Microsoft. I Norge har Suse vært håndtert av Novell uten at det har satt sitt preg.

Nå er det den norske avdelingen av det internasjonale kompetansefirmaet Altran som håndterer Suse. Redpill Linpro vil ta seg av opplæring.

- Altran er eneste distributør i Norge. Firmaet har 24.000 ansatte over hele verden med opphav i Frankrike, forklarer Ivar Lyse.

Det var Attachmate som virkelig skjønte at Suse måtte frem som et eget varemerke for ikke å drukne. Derfor har Suse-miljøet jobbet tett med IBM og Sap. Ikke bare IBM, for da Lenovo kjøpte IBMs industristandard maskiner, ble også Lenovo involvert med leveranser for Sap.

Bør skifte

- I dag bruker kundene versjon 11 av Suse. De bør skifte til versjon 12 som er mye raskere og har «Live Patch», sier Ivar Lyse.

Det er en rekke nye forbedringer som skal bidra til å øke tilgjengeligheten for applikasjonene, forbedre driftseffektiviteten og gi støtte til raskere innovasjon.

- It-ansvarlige må være veldig flinke til å reagere på krav til nye tjenester. Gamle systemer egner seg ikke til slik bruk, sier Michal Svec, senior produktsjef i Suse.

Det er det totale it-miljøet, Suse skal bidra til, løsninger som administreres og iverksettes raskt. Stikkordene er derfor Suse versjon 12, Openstack og Docker. Hensikten er å gi fagfolkene bedre kontroll. For mange maskiner, sikkerhet og myndighetskrav er betydelige utfordringer for virksomhetene.

- It må ha kontroll. Er de heldige er budsjettet konstant. Det er det beste de kan håpe på. Vanligvis synker det litt, fortsetter Michal Svec.

Kontroll omfatter høy tilgjengelighet. Grunnen er ikke bare utsatt omsetning, men først og fremst behovet for å oppnå høy produktivitet og unngå mistrivsel. Stikkord er RAS (Reliability, Availability, Serviceability), tilbakerulling av system, høy tilgjengelighet ved hjelp av geografisk spredde data og øyeblikkelig oppgradering (Live Patching). Og det er evnen til øyeblikkelig oppgradering kundene får med Suse versjon 12.

Uten avbrudd

- Live patch gir mulighet for oppgradering av datamaskinen uten driftsavbrudd, forteller Ivar Lyse.

For å oppnå påliteligheten er Suse versjon 12 tilpasset Intels og AMDs prosessorer, IBM Power 8 og IBM System Z. Et viktig element er å kunne bygge datamaskinklynger basert på de forskjellige maskinen. Dette skjer uavhengig av virtualiseringsfunksjon.

Klynger er grunnlaget for fysisk tilgjengelighet, helt nødvendig for forretningskritiske tjenester, analyser, simulering og tungregning.

Kombinasjonen av øyeblikkelig oppgradering og rask tilbakerulling kan være kritisk. Alt for ofte går systemene ned på grunn av en programvareforbedring som ikke er godt nok utprøvet for driftsmiljøet. Det har vært eksempler på mobiltelefoni og flyhåndtering som har skapt kaos for kundene.

Grunnlaget for øyeblikkelig oppgradering er bygget inn det grunnleggende nivået i Suse versjon 12. Det er bygget inn for å håndtere kritiske datamaskintjenester, tidskritisk utrulling av mange nye versjoner, simulering og håndtering av Saps Hana database som håndterer alle dataene i minnet.

- Over 50 prosent av alle installasjonene av Sap Hana er basert på Lenovo X3850, hevder Svein Trulsrud, senior produktansvarlig for dataromsløsninger i Lenovo i Norge.

Tilpasses fremtiden

Det er mye forskjellige administrasjonsverktøy Suse kan bruke. Yast og Wicked er to stikkord. Yast er tilpasset Ruby. Wicked administrerer de stadig mer komplekse nettverkene. Også Vmwares verktøy kan benyttes, tilsvarende for Microsofts Samba4 og System Center Operations Manager.

Det er fremtidens brukertjenester Suse versjon 12 skal bidra til med sine utvidete tjenester og evne til å håndtere applikasjoner tilpasset forskjellige virtualiseringstjenester som KVM, Microsoft Hyper-V, Vmware Vsphere og Xen.

KONTROLL: Produktsjef Michal Svec i Suse understreker verdien av Suse hvor den nyeste versjon 12, bidrar til å forenkle moderne programvareutvikling med bruk av containere og applikasjonen tilpasset Docker. Ved hjelp av et lokalt kartotek (Registry) får
KONTROLL: Produktsjef Michal Svec i Suse understreker verdien av Suse hvor den nyeste versjon 12, bidrar til å forenkle moderne programvareutvikling med bruk av containere og applikasjonen tilpasset Docker.Foto: Ahlert Hysing

Men det er nye virtualiseringsformer som etter hvert blir populære. Basert på det voksende programvaremiljøet Openstack er det mikrotjenestene basert på Docker som får mest interesse.

- Det blir mer og mer interessant med Openstack. Nærmest alle deltar i videreutviklingen, hevder Michal Svec.

Ved å designe microtjenester pakket i containere er det applikasjonen som blir det viktige. Dermed er det enklere å kjøre den på en lokal fysisk maskin, virtuelt eller levert som en tjeneste fra en skyleverandør.

Linux-kjernen er nå versjon 3.12. Denne har støttet Linux containere siden 2012. Nå er det Docker som gjelder. Ifølge Suse vil Linux Enterprise versjon 12 bli støttet i ti år med ytterligere tre års mulighet for oppgraderinger.

Programvaredefinert

Det er programvaremotoren Kiwi engine fra Suse Studio som skal bidra til å realisere applikasjonene med de virtualiseringskravene de har. For Suse er veldig opptatt av det programvaredefinerte datasenteret, ikke slik Vmware først definerte det, men ved hjelp av Openstack for administrasjon og forskjellige virtualiseringsmiljøer som Microsoft Hyper-V, KVM og Suse Xen på bearbeidingsmaskinene.

Forutsetningen for bruk av Containers er at applikasjonen er definert for mikrotjenester.

Docker er av stor betydning fordi hensikten er å bygge all programvaren for å kjøre app-en eller applikasjonen inn i en standardisert byggeblokk i form av en Linux Container. Docker tillater å bygge, skipe og kjøre applikasjonsmoduler.

- Forutsetningen for bruk av Containers er at applikasjonen er definert for mikrotjenester, hevder Michal Svec.

Hensikten er å få til en konsistent omgivelse for applikasjonsmodulene. På grunn av et sett med programvaregrensesnitt kan Docker integreres med verktøy for det åpne programvaremiljøet som Chef, Jenkins, Openstack og en rekke andre. Motoren i Docker overtar rollen til ressurstildelingen eksempelvis Vsphere, og kan dermed unngå den virtuelle maskinenes eget operativsystem.

Det er først med versjon 12 av Suse Linux at Containere i henhold til Docker kan benyttes. Sikkerheten for programvaremodulene tas vare på av Portus med autentisering, enkel bruk, samhandling og revisjon.

Cloud