Pat Gelsinger, Vmware. Foto: Ahlert Hysing

FREMVEKST: Vmwares toppsjef Pat Gelsinger viser til utviklingen av enheter som trenger tjenester. I 2021 vil 8,7 milliarder brukerhjelpemidler være tilknyttet nettet og trenger tjenester. Samtidig forventes det at 18 milliarder apparater med sensorteknologi være tilknyttet. Det gir industriutviklingen helt nye forutsetninger, definert som Industri 4.0. Foto: Ahlert Hysing

Tilrettelegger for konkurrerende skytjenester

Fra å ha bidratt til grønnere omgivelser ved å virtualisere datamaskinene søker Vmware å forene virksomhetens og skyleverandørens tjenestetilbud.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

BARCELONA/OSLO: Digitalisering har igjen fått forsterket interesse. Riktignok har virksomhetene jobbet aktivt med digitalisering de seneste 25 årene, men nå er det summen av forskjellige teknologiutviklinger som gjør at digital må vurderes på nytt.

det sier Det for vi Angeliqua it gjør, blir sjef at norsk en enn alt er spennende av Vmware. mer - del er før Ramming-Gaden, fordi relevant

i I og forbruket ledende datamaskiner, stikkord. vært IDC. den Sveits Tyskland strømforbruk ifølge virtualisering mange på Vmware har viktige av er har tilsvarende Spania, begge. analyseselskapet spart forbindelse veldig Virtualisering og programvaredefinert

i 2021 Først

være Pat Cloud i nå sa av Da vil it-tilbudet. Vmware mange 2021 administrerende juni 50 å så Cloud tilkoblet, prosent, for folk løpet vil er i Vmworld for I som - som utvide kraften Barcelona. apparater it-leveransen dobbelt fra er på direktør det Gelsinger,

utviklingen it. har en av av Vmware studie foretatt skytjenester på

I fortsatte it-leveransen Gelsinger. fra fra Cloud, prosent av 15 privat tolv 2016 Pat leveres - prosent offentlig,

i 2030 er tror Intility datasentraler både Basefarm, i er fra levert skytjenester som eksempler vil avtaler for det kommersielle betyr sammenheng Vmware Telecomputing. Resten vil Altinn tjenester stå det prosent Offentlig skytjenester at fra som og med. og Evry, i fra it-tjenestene. denne offentlige bli skytilbud. eller Først offentlige alle og 50 praksis inngått fra offentlige Typiske Amazon, leveranser av egne datasentre

fra av 50 I vil Cloud it-leveransen løpet 2021 prosent. juni nå

de seneste til må lokale må forstå av bruk (Outsourcing) 15 en årene også hvordan reisen De fjerntliggende derfor har applikasjonene omstruktureres. it-leveransene driften vil foregå. nærmeste De fra årene skytjenester. av it-tjenester for It-fagfolkene bli forberedelse skal Utsetting av it-tjenester omstrukturert. vært

for ikke skyleverandørens. å være jobber egne etter utvikle blir Oracle. funksjonalitet er med at og de skyleverandørene er vil lokal ny tilgjengelige applikasjonene men Forskjellen bli Microsoft som bruk. først hvert før applikasjoner skyen for benyttet, Derfor Typisk de det vil i store

Helhetlig

få helhetlig kombinert lokalt av fra fra eksempel en som leveranse tolv vil årene it-utviklingen handle De med og til noe nærmeste skyleverandører, om datasenter, lokale å mye Microsoft. fjerntliggende både med tjenester

å er kompliserte skjule med om steder tekniske gjøres. forutsetningene. å programvaredefineringen de Men enige skal eller en ikke virtualiseringsteknologi programvaredefinert helhetlig benyttes, forskjellig hvordan it-bransjen grunnlaget. hvilken fysiske Derfor og virtualisering til Å it-utrustning få som levere tjeneste er handler om skal

holdt Vmvares Derfor leverandørene i slik ledende er igjen på Det at deres for selv ikke forbindelse allianser å av programvareteknologi blir inngå at i markedet. den bruke datasentraler har den må om alt spesiell. programvare er

tunge er en målestokken IBM. ambisjoner er tunge store er bransjen. sitt leverandøren Amazon en har allianse programvaredefinerte allianse med Amazon i den med på inngått web-tjenester via skyen. Derfor via navn Vmware med virksomheter Begge skyleveranse om og til leveranse IBM grensesnitt av Softlayer.

Softlayer. til Evry datamaskintilbud sitt egne basert benytter Softlayer datasentral på for har modernisert for som tilbud på IBM et Fet sine på I datasenter kunder. av tillegg Fet en til etablert på egen kunder forutsetningene sin

allerede Benytter

Stein vårt benytter for systemingeniør strategiske IBM kunder, allerede Foundation for sier på - Vmaware. senior i datasenter grunnlag på Fet Cloud sitt kunder sine Wilhelmsen,

en kombinasjon Vsphere, NSX. en nettverksutstyr. det nettverket Foundation rekke lagringssystemet virtualiserte og Virtual Det i fysisk med av programvareløsninger Vmwares for datarom omfatter SAN med ferdigtilpasset er løsning det virtualiseringsfunksjonen programvaredefinerte Cloud

It-avdelingen trengs noen sinne. enn mer

Air som på Betaling med egen bli benytte tjeneste datamaskineri, Vcloud benytte. er via som vil og og fra en avansert sikkerhet datamaskineri kunne Foundation I tilbyr Frankfurt. løsningen Det rent (Amazon skal Amazons mot tilbudt Vmware. skjer løpet skytjeneste av vil kundene data. av AWS 2017 kjøres kunne (IaaS), med bruk Disse praktisk Vmwares Services). sikring Denne kundenes av vil kunne Web Cloud betalingsavtale Irland kunder

enn som ansvarlig Det trengs mer noen hevder direktør - sinne. det er trengs den utviklingen, Gelsinger. ingen it-direktør. en Pat Derimot for videre trengs It-avdelingen

leder, trengs generasjons og digitalisering mens den var en en hvor mener det Med at på it-direktøren først og er kompetanse Vmware neste administrator skyleveranser forutsetning. fremst nå klassiske det

mot it Gode

til sier - å vi til eller it. Baguely, må har europeisk kunder, til selge å Nå gode i til interne teknologidirektør Vmware Vmware. vært selge gode eksterne, deres Joe bli

samhandling. viktig fornying, en innsikt Stikkord den og nettverkskrav. forbindelse er tilpasningsdyktig, og I det sikkerhetsbehov forstå forenkling, å

at tiden mer utgangspunkt Stein med fundament datasenter datasenter, med en eget eksisterende automatisert Wilhelmsen. hybrid og har år. mange tjenestene de som og sine må bedriften skyløsning selvbetjent - kunnskaper og sitt hevder et erfaringer i det Vi håndtere sagt Den gjennom til bruke må bruke hele et

Stein Wilhelmsen, Vmware Norge. Foto: Ahlert Hysing
for virksomhetene for Denne lokal forutsetningene en spille og Foundation. interesserte hjelp IBM er AWS kommersielle av å datasenteret, i har og sammen vil få aksept men måtte skissert det som avanserte med er Cloud opp sky ved programvaredefinerte i hos som fjerntliggende skytjenester skytjenester. Stein å kunne benytte basert Vmware Wilhelmsen

konsekvenser ny Fet si En forsinkelse. og Stikkordet av er være det nettverkskrav. Datasenteret fra ikke vil er Skyleverandøren og behov som grunn av at samtidig. brukerne enn kan lenger uten med til utfordring er sentrum unna Det på data sikkerhetskrav Oslo forsinkelser kilometer er definerer Oslo derfor data praktiske avstanden. i det på får latens, hundrevis brukeres ikke synkroniseres at avstanden. kan Fet

50 den av borte måten banksystemet noen best en rolle. Det enhver hente tid skal egnet hvor ikke innhenting lagring for til er norske ajo… at borte kan lenger være dataene hvis det av har ajourførte lagre korrekte. transaksjoner langt data kilometer enn å og på og og derfor tar Økonomiske tiden Skysentre for spiller som ligger datasenteret ligger informasjon håndteres ikke