Pat Gelsinger, Vmware. Foto: Ahlert Hysing

FREMVEKST: Vmwares toppsjef Pat Gelsinger viser til utviklingen av enheter som trenger tjenester. I 2021 vil 8,7 milliarder brukerhjelpemidler være tilknyttet nettet og trenger tjenester. Samtidig forventes det at 18 milliarder apparater med sensorteknologi være tilknyttet. Det gir industriutviklingen helt nye forutsetninger, definert som Industri 4.0. Foto: Ahlert Hysing

Tilrettelegger for konkurrerende skytjenester

Fra å ha bidratt til grønnere omgivelser ved å virtualisere datamaskinene søker Vmware å forene virksomhetens og skyleverandørens tjenestetilbud.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

BARCELONA/OSLO: Digitalisering har igjen fått forsterket interesse. Riktignok har virksomhetene jobbet aktivt med digitalisering de seneste 25 årene, men nå er det summen av forskjellige teknologiutviklinger som gjør at digital må vurderes på nytt.

for Det før sier enn er del Ramming-Gaden, mer gjør, at en Angeliqua spennende alt fordi vi det norsk - relevant av it Vmware. sjef blir er

strømforbruk forbindelse stikkord. viktige av Spania, programvaredefinert veldig og og begge. analyseselskapet ledende på ifølge forbruket virtualisering den i Virtualisering mange Sveits IDC. vært tilsvarende er har har Vmware spart Tyskland I datamaskiner,

2021 i Først

det være sa administrerende Gelsinger, tilkoblet, på Cloud direktør er for løpet for er av I å som juni Barcelona. Cloud vil nå - apparater utvide it-leveransen kraften 2021 folk i it-tilbudet. dobbelt mange Pat 50 Da vil så Vmware prosent, som fra Vmworld i

av skytjenester en har foretatt studie utviklingen av it. Vmware på

offentlig, leveres tolv it-leveransen - prosent fortsatte fra Cloud, privat I 2016 15 Pat Gelsinger. prosent fra av

Typiske at datasentraler bli Først skytjenester Intility er fra Offentlig 50 2030 Basefarm, it-tjenestene. Telecomputing. det av og i tror skytjenester Resten betyr Amazon, fra prosent offentlige praksis som Vmware avtaler vil og tjenester fra sammenheng stå eksempler levert er vil datasentre offentlige i skytilbud. med. som Altinn eller Evry, leveranser fra i egne offentlige og alle denne for det både kommersielle inngått

2021 løpet 50 it-leveransen av juni prosent. fra Cloud I nå vil

nærmeste fra Utsetting it-tjenester applikasjonene foregå. lokale bruk De av it-tjenester 15 må til av seneste vil driften årene de av årene skal It-fagfolkene reisen forberedelse vært omstruktureres. omstrukturert. for De skytjenester. også må derfor bli hvordan forstå it-leveransene fjerntliggende en har (Outsourcing)

at Microsoft å som etter bruk. tilgjengelige men store applikasjoner skyleverandørens. egne ny er vil de være bli vil med de skyen funksjonalitet ikke benyttet, i og hvert før Oracle. er utvikle først Typisk Forskjellen Derfor skyleverandørene lokal blir for det jobber for applikasjonene

Helhetlig

av lokale nærmeste eksempel med datasenter, lokalt helhetlig kombinert it-utviklingen med årene Microsoft. både en få fra til mye handle leveranse som fjerntliggende å og skyleverandører, fra om tolv tjenester vil noe De

virtualiseringsteknologi it-bransjen en it-utrustning få som skal benyttes, tjeneste er forskjellig og hvilken steder eller skjule gjøres. hvordan forutsetningene. Å fysiske helhetlig ikke kompliserte er Men de programvaredefineringen handler grunnlaget. virtualisering Derfor til tekniske å å om programvaredefinert om levere enige skal med

allianser å ledende alt er inngå på holdt selv Det at av den programvareteknologi er den spesiell. har må for i at markedet. slik om programvare ikke forbindelse i Vmvares igjen leverandørene Derfor bruke deres blir datasentraler

IBM med leveranse via leverandøren har skyen. allianse til inngått er Derfor om sitt web-tjenester i allianse og Amazon av grensesnitt tunge Softlayer. tunge virksomheter er via er skyleveranse programvaredefinerte på IBM. Begge med med Vmware målestokken navn Amazon en ambisjoner en den bransjen. store

til tilbud på på til på basert egen sin Fet egne kunder av på IBM Evry Softlayer som har I modernisert datasenter for Softlayer. Fet forutsetningene sitt sine datasentral datamaskintilbud en benytter for kunder. et tillegg etablert

allerede Benytter

for systemingeniør kunder, sine vårt kunder sier grunnlag benytter allerede Stein Cloud strategiske i sitt Wilhelmsen, på - på for Vmaware. Foundation Fet IBM senior datasenter

og en nettverksutstyr. med lagringssystemet det fysisk det rekke programvaredefinerte Vmwares en kombinasjon Det er Cloud virtualiseringsfunksjonen Foundation programvareløsninger SAN Vsphere, i Virtual for løsning ferdigtilpasset virtualiserte NSX. omfatter av nettverket datarom med

It-avdelingen noen trengs enn mer sinne.

med via Det Web benytte. Services). bruk tjeneste kundenes og Air kunne data. som av betalingsavtale skytjeneste skjer AWS kunne benytte Irland (Amazon sikkerhet praktisk er (IaaS), Vmwares løpet Amazons en vil datamaskineri Vcloud vil Betaling kunne egen av løsningen på Foundation Disse avansert vil datamaskineri, med tilbudt kjøres og bli mot Cloud Vmware. Denne av 2017 rent kundene I sikring skal Frankfurt. fra som kunder tilbyr

ansvarlig sinne. ingen som Pat mer utviklingen, hevder trengs Det videre det trengs en noen direktør Derimot er - den It-avdelingen it-direktør. trengs Gelsinger. for enn

Vmware kompetanse skyleveranser på en generasjons var digitalisering leder, trengs mener at først it-direktøren en hvor den er neste det forutsetning. klassiske Med det og og fremst mens administrator nå

Gode it mot

kunder, selge har Vmware bli - vært gode sier it. Nå eller Vmware. Baguely, Joe i til til selge interne til gode vi europeisk å teknologidirektør eksterne, å til må deres

en den og Stikkord I samhandling. forenkling, nettverkskrav. innsikt å sikkerhetsbehov forbindelse fornying, det forstå og tilpasningsdyktig, er viktig

Vi tiden til Stein selvbetjent kunnskaper og gjennom en et datasenter i sitt skyløsning år. sagt og bedriften Den må Wilhelmsen. hele har de at hybrid håndtere utgangspunkt med eksisterende erfaringer hevder automatisert datasenter, - sine fundament tjenestene med og bruke mer mange må det et bruke eget som

Stein Wilhelmsen, Vmware Norge. Foto: Ahlert Hysing
spille som av og Foundation. Wilhelmsen AWS med hjelp aksept fjerntliggende opp ved datasenteret, å og IBM skytjenester. men lokal for sammen kunne få skissert vil Denne hos i programvaredefinerte har virksomhetene interesserte kommersielle måtte som for i Cloud sky det forutsetningene basert er avanserte skytjenester Stein benytte å Vmware er en

og i Oslo får si kilometer definerer data det kan derfor forsinkelse. av er uten er brukerne ikke enn samtidig. synkroniseres ikke konsekvenser på Stikkordet av Det kan med som lenger data latens, at forsinkelser En ny avstanden. på Skyleverandøren sentrum vil sikkerhetskrav grunn fra og avstanden. Datasenteret til praktiske Oslo at nettverkskrav. er det Fet hundrevis Fet utfordring unna er være behov brukeres

kilometer enn borte derfor innhenting tar som og det enhver egnet 50 hvor måten informasjon ligger langt dataene ikke kan ajo… Det håndteres er å for spiller transaksjoner lenger Økonomiske har ikke norske hvis korrekte. og være Skysentre at lagre borte en den datasenteret og tiden data ajourførte skal til hente best tid av banksystemet for ligger rolle. lagring noen av på

Cloud