Fra BYOD til COPE

Fra BYOD til COPE

KRONIKK: COPE vil overta for BYOD og Apple gjør det dårligere i 2014, skriver Morten Gran i Res Software.

Hvert år slår en ny bølge av teknologiske innovasjoner og trender innover oss. Noen av disse resulterer i suksess, mens andre ikke slår an. Vi i Res Software har gjort oss opp noen tanker om hva vi kan forvente i 2014.

Kort oppsummert tror vi at Apple blir taperen innen teknologisk utvikling neste år, mens Microsoft og Samsung blir vinnerne. Vi tror også at COPE (Corporate Owned Personally Enabled devices) vil bli stadig mer brukt av bedriftsmarkedet - fremfor BYOD (Bring Your Own Device).

Apple sakker akterut

Apple har i mange år ledet an på teknologisk utvikling, men vi tror at de i 2014 vil ta et skritt tilbake – samtidig som Microsoft og Samsung vil ha fremgang. De siste produktnyhetene fra Apple, altså Iphone 5s og IOS7, har ikke oppfylt forventningene til hverken jobb- eller privatbruk.

Reaksjonen fra både privatforbrukere og bedrifter viser at teknologien deres ikke er så ledende som den en gang var. Hvis de fortsetter å tape terreng innen innovasjon, lurer vi på hva Apples neste store produkt vil være – vil de i det hele tatt ha et?

Apples lønnsomhet har vist en nedadgående trend i tre kvartaler på rad, og de tjener mindre penger på sine produkter enn hva de tidligere har gjort. Ferske tall fra IDC viser også at IOS’ markedsandeler på mobilmarkedet synker, mens både Android og Windows Phone øker.

Microsoft og Samsung vil, på sin side, fortsette å utvikle og forbedre sine konkurrerende produkter. Microsoft vil trolig fylle tomrommet etter Blackberry i bedriftsmarkedet, men vil i økende grad også konkurrere i det private mobilmarkedet - selv om Samsung og Apple nok kommer til å være de største produsentene også i 2014.

Fremtiden er COPE

Det har lenge vært snakket om BYOD-løsninger (Bring Your Own Device), og hvilke fordeler dette har. Til tross for denne trenden, tror vi at vi i 2014 kommer til å se at selskaper beveger seg bort fra BYOD og over til COPE.

Dette er en hybridløsning som kan sies å være en mellomting mellom BYOD og de tradisjonelle bedriftseide maskinene man ikke kan bruke til private formål overhodet. COPE er en mer praktisk løsning enn disse to, og vil gi bedrifter større kontroll over utstyr brukt av de ansatte, og ikke minst at sikkerhetsaspektet vil bedres.

Den største bekymringen med BYOD er nettopp sikkerheten. Å beskytte bedriftsdata er overordnet for alle selskaper, store som små. En enkel sikkerhetsgevinst med COPE kan for eksempel kan det være så enkelt som at løsningen i seg selv kan virke avskrekkende fordi ansatte er mindre tilbøyelig i å utnytte eller stjele bedriftsdata ved å bruke en maskin som tilhører bedriften.

Til forskjell fra BYOD, er COPE-utstyret eid av bedriften, men brukerne vil ha muligheten til å bruke enhetene både personlig og profesjonelt. Dette er tilfredsstillende for de ansatte, samtidig som løsningen oppfyller bedriftens behov for forbedret sikkerhet og administrasjon.

Det er alltid en balansegang mellom personvern og beskyttelse mot tyveri av bedriftsdata som må opprettholdes, og vi i RES Software tror COPE lettere holder denne balansegangen ved like enn hva som er tilfellet med BYOD.

Det er, selvfølgelig, vanskelig å være skråsikker i sine spådommer, selv om vi ser en del tegn på kommende endringer i IT-verden. Det som likevel er ganske så sikkert, er at 2014 blir et spennende år for oss som jobber med informasjonsteknologi.

Debatt