Design av bedre velferdstjenester

Design av bedre velferdstjenester

KOMMENTAR: Tidligere ga ordet design assosiasjoner til formgivning og produktutvikling. I dag er begrepet sentralt i endringsprosesser i både privat og offentlig sektor.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Mens norske forbrukere er i den digitale verdenstoppen og næringslivet henger godt med, ligger vi bak andre land i digitalisering av offentlig sektor. Det har Abelia påpekt lenge, og regjeringen har svart med at alt som kan digitaliseres skal digitaliseres. Med en slik bred ambisjon – og det må være lov å håpe at den skal bære større frukter de neste fire årene enn de fire foregående – er det viktig at vi tenker over utformingen av offentlige velferdstjenester. Å løfte de samme analoge tjenestene inn i den digitale verden er som regel ingen god løsning.

Designtenkning sterk fagfelt er utgjør elementer næringslivet. utvikling i utvikling kan hvor i innovasjonsprosesser hente nye som designfaget. viktig kundene verdifull tjenester sammen brukeropplevelse, Her vi kunnskap i med fra innhold et og behovsanalyse, av testing

Det har også det offentlige tatt inn over seg. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og Norsk Design- og arkitektursenter (DogA) har gjennomført et prøveprosjekt sammen med designbyråer og offentlige etater for å utforme bedre offentlige løsninger som setter brukerne i sentrum.

utfordringer ekspertise ofte Det omsette å kunders en ikke bærende på å kompliserte smidig ulike prinsipp behov systemer har Designtenkning løse basert fra tjener er fagfelt, for og Offentlige kombinerer som og utvikling. på og tjenester positiv at er så en oppgaver løsningen måte. flere forstå brukeren.

i kan beste å verdiøkningen denne som velferdstjenester For omstilling de i en vil for øke kan ikke-kommersielle for kundene rolle gode tilby leverandører sektor. løsningene viktig brukeropplevelser. av offentlig og Her spille offentlige ligger skape designrådgivere innovasjon sin Den norske forretningsverdi.

en Management Denne fire fornyelse seminar et tjeneste brukersentrert. grunnleggende kommunikasjon av Et effektiv og Prosjektet sammen vegvesen og innsikten jobbet førerkort, fra og avdekket Rambøll på i tvers presentert man Consulting og i gjør som kan var Resultatene direktorater designe samarbeid tre bedre brukerne. og ble moderniseringsdepartementet. hvor har å tjenesten det til presentert mangel år på for Difi av ble Statens gjøre på eksemplene tidligere for mer sektorer. DogA Halogen av med at prøveprosjektet nå og regi Kommunal- av

brystkreft Oslo skape designere mer fra én ved på med effektivt og utredning tre hjalp klarte av annet Universitetssykehus helhetlig kjent måneder er Designit pasientforløp. hvordan Det fra å eksempel kutte til uke. Et de ventetiden et å

er Evry det ved p… Design Evry forenes tjenestedesign, realiseres skal som kunnskapsmiljøer et designmiljøet mellom samarbeid digitale og Inc. tredje Strategic strategiske Lab, er innen Vekstmuligheter å Et eksempel Her Method kundeopplevelse og nettopp ledelsesrådgivning, tilpasse løsninger.