600 Itil-frelste på konferanse

600 Itil-frelste på konferanse

Deltakerrekord på Itsmf med Disney og Melodi Grand Prix på agendaen.

Itil-konferansen Itsmf gikk av stabelen på Gardermoen denne uken, samme dager som friprogkonferansen Goopen.

Konferansesjef Karl-Henning Rørstad kan melde om deltakerrekord med nærmere 600 besøkende, på fjorårets konferanse var deltakertallet i overkant av 500.

- Vi forsøker å utvikle programmet hvert år slik at det harmonerer med utviklingen i norske virksomheter generelt, sier Rørstad.

Disney World

Programmet i år var bygget opp av to viktige deler. Den ene delen var ulike norske bedrifters beretning om hvordan de bruker Itil – foredragsholdere med lang erfaring med utfordringene man møter på feltet i Norge.

Den andre delen var internasjonale foredragsholdere som har jobbet med problemstillingene i større virksomheter rundt om i verden. I år var for eksempel Disney Institute på plass for å fortelle om hvordan Itil-støtteprosesser underbygger og er helt nødvendig for at Disney World skal fungere.

Det store bildet

NRK var også på plass med sin tekniske prosjektleder for å fortelle om hvordan Melodi Grand Prix-finalen ble vellykket arrangert med prosesser og redundans.

- En stor norsk virksomhet er ofte liten i globalt perspektiv. Samtidig som vi modnes i Norge har de ofte kommet lenger der ute, så å få inn kompetanse og erfaringer fra store deler av Europa og USA øker verdien for norske virksomheter, sier Rørstad.

Les om:

Drift