Basefarm eksporterer  Gule Sider

Basefarm eksporterer "Gule Sider"

Den norske driftsoperatøren har avtaler i elleve land.

Basefarm-løsningen ligner norske tjenester som 1881.no, Gulesider.no og Sesam.

- Det er kombinasjonen høy tilgang med raske søkeverktøy som er unik i løsningen, understreker Odd Sevre, som er senior salgskonsulent i Basefarm.

Avtalene går gjennom belgiske Truvo og nederlandske European Directory.

- Truvo er en gammel kunde som vi nylig har reforhandlet avtale med, etter de første tre årene. ED er ny av året, og kom til oss etter at Basefarm hadde demonstrert rask tilpassingsevne til nye krav, sier Sevre.

Truvo leverer "Gule Sider" til Belgia, Portugal og Irland. ED leverer eller starter opp levering i Nederland, Polen, Tsjekkia, Slovenia, Østerrike, Finland, Sverige og Danmark.

- Men hvorfor hente en vertstjeneste fra en kant av Europa og sende innhold til et annet?

- Vi har jo lurt på om det kunne bli en utfordring, men våre målinger og tilbakemeldinger viser at det ikke er problemer. Gode partneravtaler gir raskt samband, sier Sevre.

- Men selv ikke vi har full kontroll over den siste delen frem til kunden om man er så langt unna som Portugal, sier han.

Stor blant de få

Han fremholder at selskapets kjernekompetanse er som driftsoperatør med Linux og Sun Solaris, med Fast som søkemotor.

- Vi har ikke opplevd det som problematisk at Fast-løsningen kjører i vårt Linux/Unix-miljø, selv om Fast ble kjøpt opp av Microsoft, understreker Sevre.

Infrastrukturen består av to maskinrom i Oslo-området, og to i Sverige. Linux-distribusjonene som brukes er Red Hat og CentOS. Men selve søkefunksjonen er den viktigste komponenten for rask respons, sammen med gode oppetidstjenester.

- Søk er viktig for intensivt brukte web-tjenester, men det er få aktører i fagmiljøet for søkefunksjoner, understreker Sevre.

- Derfor blir referanser så viktige. Om du kan dokumentere at løsninger er levert, ryktes det fort.

Basefarms tjenester er strukturert til å passe ITIL, og selskapet har sertifiserte folk til å følge opp kunder som ønsker å bruke denne driftsmetodikken selv.

Vekst i virtualisering

Nye nettjenester krever endringer og rask uttesting av ny funksjonalitet. Her tar Basefarm i bruk virtualisering.

- Virtualisering er en økende tendens, forteller Sevre, som understreker at det foreløpig er få i prosentandel som benytter dette fordi flere av selskapets vertstjenester ikke er egnet.

- Men dette endrer seg raskt etter kundekrav. Kundene ønskes fleksible servermiljø hvor det er enkelt å legge til én ekstra server, samt at det er en kostnadseffektiv måte å sette opp testmiljø for nye løsninger og funksjoner på.

Og kostnader spiller en stor rolle for tiden.

- Vi merker at tidene er stramme, og ser at prosjekter legges på hold et kvartal eller to. Men vi ser optimistisk på mulighetene, selv om vi tar høyde for at den kan bli verre. Det vi leverer er virksomhetskritiske tjenester for de fleste kundene, og det er ikke der man starter innsparingene, skyter Trude W. Svanes inn.

Hun er kommunikasjonsansvarlig i Basefarm.

- Men vi ser store muligheter for alle tjenester på nett hvor søk er involvert, og bruker turistnettstedet for Irland som et eksempel. Den tjenesten er det vi som leverer, sier hun.

Les om:

Drift