- Grønn it ofte et miljøalibi

- Grønn it ofte et miljøalibi

Norge kan bli store på datasentre og videokonferanser, mener IKT Norge, men Greenpeace er skeptiske.

Sjelden har it-bransjen kastet seg hurtigere på en trend enn på såkalt grønn it. Plutselig snakker "hele bransjen" om etiske forretningslinjer og klimaendringer som om det er grunnverdiene i it. Det er derfor ikke rart at kritikerne er skeptiske til hvordan it-bransjen bøyer miljøengasjement om til nye måter å selge it på.

Også IKT Norge har fått merke at ikke alle er overbeviste om hvor grønn den grønne it-trenden egentlig er. Organisasjonens nye rapport, "Vi kan, vi vil og vi skal - teknologiens rolle i håndteringen av klimaendringer " , har fått kritikk av miljøorganisasjonen Greenpeace.

- Det er bra at it-næringen tar denne typen initiativ. Når det er sagt synes vi at rapporten er veldig smal. Den handler mye om effektivisering i it-hverdagen, men ser ikke it i et livssyklusperspektiv, og tar dermed ikke i tilstrekkelig grad høyde for faktorer som produksjon, distribusjon, resirkulering og håndtering av avfall, sier Bente Myhre Haast, fungerende leder i Greenpeace Norge.

LES OGSÅ: Miljøvennlig fordi det lønner seg

Festtaler

Miljøorganisasjonen Greenpeace er positiv til at it-bransjen vil bli grønnere, men etterlyser mer enn festtaler. Haast viser til at rapporten beskriver hvor mye bedre mobiltelefoner har blitt de siste ti årene, uten å nevne den enorme veksten i antall mobiltelefoner. Samlet er mobiltelefoner mye mer skadelig nå enn før.

- De tar bare med en liten del av syklusen. Det er en svakhet. Men dette er en begynnelse. Det er imidlertid et godt stykke igjen før hele perspektivet er med, sier hun.

Benedicte Waaler i IKT Norge er enig med Greenpeace at det må ses mer på hele livvsyklussen av produkter.

- Dette er absolutt noe vi må jobbe mer med. Det handler heller ikke bare om å resirkulere it-utstyr, vi må også tenke gjenbruk. Mange pc-er og mobiltelefoner kan brukes, selv om den opprinnelige eieren ønsker seg en ny en, sier hun.

Fra holdning til handling

Det var for et drøyt et år siden at IKT-Norge opprettet et initiativ for grønn it. Sammen med en rekke nasjonale og internasjonale it-bedrifter skulle organisasjonen jobbe for en mer miljøvennlig bransje. Den nye rapporten, som stort sett er basert på en engelsk versjon fra organisasjonen Intellect, er ifølge IKT Norges leder Per Morten Hoff et stort skritt i riktig retning for å vise at det ikke bare handler om ord.

- Nettopp derfor vil vi med denne rapporten vise at vi mener alvor. Det finnes ikke lettvinte løsninger. It-bransjen er en betydelig del av problemet, og vi bør også bli en betydelig del av løsningen, sier Hoff, som viser til en Gartner-rapport som beskriver hvordan it er med på å bidra til klimaproblemene.

- Vi må gå fra holdning til handling. Altså, fra å snakke om det til å gjøre noe. Derfor velger vi i rapporten å ta med mange eksempler på hvordan bedrifter har spart strøm eller miljø. Disse eksemplene kan være forbilder for andre. Skal vi virkelig bidra må det tas noen avgjørelser som er smertefulle, sier Hoff.

LES OGSÅ: Norske it-sjefer blåser i grønn it

Datasentre

Grønn it presenteres av it-bransjens aktører ofte som strømsparing eller andre tiltak som samtidig innfører teknologiens nyeste løsninger og kostnadssparende endringer i maskinvare. Men det spørs om bransjen også er villig til å ta skritt som går direkte mot bransjens egne interesser, som for eksempel stoppe subsidierte mobiltelefoner.

- Grønn it holder på å gå fra retorikk til politikk. I Norge har vi mulighet til å satse på en del teknologier vi er flinke til, som videokonferanse og fjernmåling av strøm. Slike teknologier kan virkelig bidra at det spares miljø også i andre deler av samfunnet, sier Waaler.

Men Greenpeace er fremdeles skeptisk.

- Det er bra det Waaler sier, men ofte kan samfunnsengasjerte ansatte fort bli gisler av ledelsen. De gir bedriftene eller organisasjonene et miljøalibi. Jeg mener dette skjer i mange store selskaper, som for eksempel Telenor. Så selv om det høres flott ut, kan det bli vanskelig å få gjennomslag internt i bedriftene når det virkelig gjelder, sier Haast.

IKT Norge er klar over faren for at ord forblir ord.

- It-bransjen jobber tett sammen med miljøorganisasjoner. HP og WWF samarbeider om å se på hvordan it kan bidra til å redusere verdens samlede CO2-utslipp, og Bellona og Siemens har samarbeidet om en rapport som går på norske forhold. Men det handler om å løfte blikket. Dette gjelder ikke bare pc-er eller strømsparing. Hva med å gjøre Norge til et av de fremste land på grønne datasentre? Vi har ren strøm, gode bredbåndsforbindelser internasjonalt og et kaldt klima, og er et politisk stabilt land. Dette kan vi bli store på, både forretningsmessig og som bistand, sier Waaler.

Som et ledd i sin miljøpolitikk har IKT Norge invitert Greenpeace på medlemsmøtet om Grønn it i august.

Denne artikkelen er basert på en sak som har stått i Computerworld papiravis. Ønsker du å abonnere deg, kan du gjøre det her .

Drift