It-sjefen er brukerstøtte

It-sjefen er brukerstøtte

Til tross for mer strategifokus, flere it-sjefer i ledelsen og tettere samspill med forretningssiden, bruker it-sjefen fortsatt mest tid på brukerstøtte og internkommunikasjon.

Det har lenge vært en trend at it-avdelingen skal knyttes tettere sammen med forretningssiden i bedrifter, og gå fra en ren teknisk støtterolle til å bli en aktiv medspiller også i den strategiske utviklingen. Likevel er det slik at de fleste it-sjefene bruker det meste av sin tid på brukerstøtte, personaloppfølging, internkommunikasjon og feilretting.

Kun ti prosent av tiden går med til strategisk ledelse og dialog med toppledelsen, ifølge HPs teknologibarometer, en undersøkelse som Norstat har gjennomført blant 400 it-ansvarlige i norske virksomheter.

- En del it-sjefer har seg selv å takke for den situasjonen. De enkle tingene må fungere først, og brukerne må være fornøyde. Du kan ikke sitte i ledelsen og diskutere strategi hvis it-systemene er nede, sier Rolf Nævra, daglig leder i Magellan it.

LES OGSÅ: It-sjefen bestemmer

Ifølge HP brukes 70-80 prosent av it-budsjettet til å holde maskinene gående, og bare 20 prosent til forbedring av systemene eller utvikling av løsninger som kan forbedre forretningssiden.

- It-avdelingen bør i større grad gi grobunn for forretningen. Vi jobber aktivt med kunder for å bistå til at en større del av it-budsjettet skal utgjøres av løsninger og ikke maskinvare, sier Brit Fidjestøl, salgsdirektør i HP Norge.

Dersom it-sjefen skal få større strategisk innflytelse, må de grunnleggende it-behovene først være dekket. Mange sliter overraskende mye med den daglige driften, mener Nævra.

- Mer penger til utvikling og mindre til drift, er et mål alle kan slutte seg til, men hvis mange føler de står i stampe og har problemer med driften, må de gjøre hjemmeleksa og ta tak i det først. Mange sliter forbausende mye med drift, og det er dyre løsninger ute og går. Det er en oppgave for en it-sjef og ha en drift som fungerer optimalt og som gjør brukerne fornøyd, men som også er økonomisk effektiv, sier han.

LES OGSÅ: It-sjefen kan ikke regne

Det viser seg også at norske it- og bedriftsledere foreløpig ikke tatt ansvar for miljøet og forholder seg avventende til den grønne bølgen som skyller inn over bransjen. Miljøfokus får en klar bunnplass i HP-undersøkelsen. Kun én prosent av de spurte har fått ros for miljøbesparende tiltak eller miljøbevissthet ved innkjøp.

- Èn prosent er sjokkerende lite. It-avdelingen og ledelsen venter på hverandre når det gjelder å ta miljøinitiativ. Det er mye som kan gjøres i egen bedrift, og ledelsen må involvere og stille spørsmål rundt miljøbevissthet, mener Fidjestøl.

SJOKKERT: Salgdirektør Brit Fidjestøl i HP er overrasket over det manglende miljøengasjementet blant norske it-sjefer og selskapers ledelse.

En annen klassisk problemstilling er hvorvidt nye prosjekter er tilstrekkelig forankret i ledelsen og om it-avdelingen blir involvert tidlig nok. Fortsatt mener 28 prosent av de spurte it-sjefene at de kommer for sent inn i prosjektene, når mye av rammenbetingelsene er lagt.

Virksomheter i det offentlige scorer også generelt lavere i undersøkelsen, færre it-sjefer er representert i ledergruppen, it-avdelingen blir senere involvert i prosjekter og det hersker ikke samme forståelse mellom it og ledelse.

- Det er litt overraskende at det offentlige kommer dårligere ut, Man er mye mer våken på å involvere it-avdelingen nå enn for noen år siden, men it-anvsvarlige har også et ansvar for å si fra selv. Personal- og økonomisjefen kan også spørre hvorfor ingen kom til dem i etterkant, men det handler ikke bare om å få ordet, men å ta ordet, mener Nævra.

LES OGSÅ: - It-sjefen må kommunisere

Undersøkelsen måler også i hvilken grad it-sjefene får anerkjennelse for arbeidet de gjør. Det viser seg at nesten 70 prosent får ros for raskt å løse tekniske problemer, mens bare 20 prosent får honnør for å bidra til en strategisk satsing i virksomheten.

- Ros henger sammen med jobben man gjør og hva man fokuserer på. Det bør ikke bare måles at man overholder budsjettet, men hvordan it bidrar aktivt til suksess i prosjekter. Der må it-sjefen få mer anerkjennelse, mener Fidjestøl.

Les om:

Drift