Kursboom for itil

Kursboom for itil

Itil-kurs har aldri vært mer populære. Kursleverandørene opplever enorm oppgang og fulltegnede kurs.

De siste årene har itil gått fra å være noe for menigheten til å bli noe alle snakker om. Stadig flere finner veien til kurslokalene for å lære om rammeverket. Vi har snakket med noen av de største kurstilbyderne i Norge. Alle melder om sterk vekst.

- Det er ingen som lengre spør om hva itil er. Bare i løpet av det siste året har vi merket en sterk vekst i pågangen på itil-kurs, sier Marius Lien, prosessrådgiver hos kursholderen Syscom.

Han mener noe av forklaringen ligger i itil versjon 3. Kort sagt handlet versjon 2 hovedsaklig om prosesser for å optimalisere it-driften. Versjon 3 tar i større grad grep om forretningsperspektivet, med et langt sterkere kundefokus. Endringen har også ført til endringer i hvem som kommer på kursene.

- For et par år siden var de fleste kursdeltagerne ansatte på it-avdelingen. Nå har man også fått med seg ledelsen. Vi har flere kontrollere, prosjektledere og it-sjefer på kursene enn tidligere, sier Lien.

Viktig med sertifisering

I tillegg arrangeres det et større spekter av kurs. De vanligste kursformene er grunnkurs (Foundation) og påbygning av ulike moduler som fører frem til en sertifisering. Noen velger å følge kursløpet helt ut, til ferdig diplomstudie (Diploma).

- Sertifiseringer er viktig. Mange etterspør denne kompetansen, og sertifisering er sentralt både for bedriften og kursdeltageren, sier Lizzie Ydse, kursansvarlig i Ciber Norge.

Det er også stor etterspørsel i frittstående fordypningskurs, særlig innen fagområder som konfigurasjonskontroll og endringskontroll. Disse kursene ender ikke nødvendigvis opp i en sertifisering, men mange ser behovet for å innføre rammeverket på kritiske deler av it-driften.

- Endringer er en kritisk fase når det gjelder it-drift. Det er ofte da det skjærer seg. I tillegg er det behov for dokumentasjon av endringer, et område hvor itil raskt gir effekter og gevinster. Her er det fortsatt mange som har svin på skogen, mener Marius Lien, prosessrådgiver i Syscom.

Skreddersydde kurs internt i bedriftene er også en trend. Fordelen er at en bedrift kan gå inn i konkrete problemstillinger i bedriften. Læringen blir mer spesifikk. Kurstilbyderen Ciber har droppet åpne kurs til fordel for elæringskurs og bedriftsinterne kurs.

- Vi merker stor pågang, og det er spesielt mange kunder fra offentlig sektor som etterspør disse kursene, forteller Lizzie Ydse, kursansvarlig i Ciber Norge.

Avhengig av it

HP er en betydelig aktør innen itil-kurs. De arrangerer åpne kurs, bedriftsinterne kurs og fjernundervisning, og merker tydelig at itil er bedre kjent i markedet enn tidligere.

- Kursdeltagerne kommer mer forberedt enn før. Det er tydelig at kunnskapen om itil er høyere enn før, sier Aleksandra Szefler, kursansvarlig i HP.

It blir stadig mer kritisk for bedriftene, samtidig som løsningene blir mer komplekse. Mange ser nytten i å skape rutiner for sikker drift og effektivisering av eksisterende plattformer. Ikke minst er det viktig å innarbeide rutiner som gjør en mindre sårbar i forhold til utskifting av ressurspersoner.

- De fleste bedrifter er helt avhengig av it. Betydningen av de tjenestene som itil leverer er utrolig viktig. Man merker det som kunde av en nettbank. De fleste har lav toleranseterskel for nedetid. Stabil og sikker drift er sentralt, sier Aleksandra Szefler.

I versjon 2 har man definert ti prosesser. I versjon 3 har man det dobbelte. Vanlig kurslengde for grunnkurs er tre dager. Til versjon 3 har enkelte aktører startet opp kurs over fire dager for å få bedre tid til å komme igjennom pensumet. HP er en av disse.

- Vi kjører kurs over tre dager for de som har erfaring fra før, og fire dager for de uten erfaring, sier Aleksandra Szefler i HP.

Menneske og teknologi

Itil handler ikke om teknologi isolert sett, men samspillet mellom teknologi og mennesker. Målet er å forbedre måten man bruker teknologi på en bedrift. I hovedtrekk er det snakk om et sett med eksempler fra lignende hendelser. Itil er et bibliotek over suksesshistoriene innen de ulike områdene. De fleste selskaper har rutiner for sikker drift av it-systemene. Tanken bak itil er at it-systemer har mange likhetstrekk, og at man med fordel kan samle erfaringer fra hele verden.

- Itil er på mange måter mindre farlig enn en ISO-standard. Itil sier noe om hva man bør og kan gjøre mens ISO i større grad definerer hva man må gjøre. Samtidig er Itil er godt instrument for å oppnå ISO-sertifisering, sier Marius Lien, prosessrådgiver ved Syscom.

Flere valgmuligheter

Du får nå itil-kurs etter hva som passer deg best. De fleste kurstilbydere har flere alternativer.

Åpne kurs: Alle som ønsker det kan melde seg på kurs, eksempelvis grunnkurs (Foundation). Fører til sertifisering.

Spesifikke kurs: Fordypning i noen områder innen itil, eksempelvis endringsprosesser. Fører ikke nødvendigvis til sertifisering.

Bedriftsinterne kurs: En bedrift sender ansatte på kurs. Man får mulighet til å fordype seg i spesifikke problemstiller for den aktuelle bedriften.

Elæring: Du gjennomfører kurset på nettet, når det selv passer deg.

Fjernundervisning: Du gjennomfører kurs på nettet, men til fastsatte tider hvor en lærer er tilgjengelig via nett.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

Drift