Når trafikken er stor og variabel

Når trafikken er stor og variabel

F5s produkter er ikke billige. Likevel mener selskapet at store bedrifter trenger dem for å kunne tilby gode web-tjenester.

F5 har spesialisert seg på å ta seg av variabel trafikkbelastning ved å fordele nettverkstrafikken til applikasjonsmaskiner. I den forbindelse har andre nettverksfunksjoner blitt lagt til.

Ifølge analysene til Gartner er F5 ledende innenfor området applikasjonsleveranse, fulgt av Citrix Systems Netscalar. De kjente nettverksleverandørene som Cisco og Juniper ligger et stykke etter. Nytt er akselerering av web-trafikk som en konsekvens av oppkjøpet av Swan Labs i oktober 2005. Det er problemer med web-lesere, web-applikasjoner og ventetid, F5s Webaccelerator tar seg av.

- Web-tjenester representerer ukjent belastning. Stor trafikk må kunne lastballanseres, sier Jon Bjørnland, daglig leder i F5.

Ifølge F5 kan Webaccelerator øke ytelsen inntil ti ganger for portaler, kundepleie og samarbeidsprogramvare fra toneangivende leverandører som BEA, Hyperion, Microsoft, Oracle og SAP. Årsaken er at det gjøres en dynamisk tilpasning hvor kun endringer fra det foregående sendes over linjen.

Lastballansere

Det er først og fremst F5s Big-IP som sørger for å lastbalansere, foreta SSL (Secure Socket Loop) avlastning, TCP (Transmission Control Protocol) optimalisering, http (Hypertext Transfer protocol) komprimering og bufring av data.

Web-akselereringen leveres som en innstikksmodul med programvare, eller som et dedikert apparat betegnet Webaccelerator 4500.

Kunder av F5s produkter har typisk tusenvis av henvendelser via Web. Derfor er det vesentlig store norske virksomheter som datasentraler og internett-intensive bedrifter som benytter apparater fra F5.

NRK er et typisk eksempel. Stadig flere henvendelser og direkte handel skjer over internett. Ved kjøp på nettet settes det opp en sikker http-forbindelse, ofte kalt https, men som egentlig er http på en linje som benytter SSL (Secure Sockets Layer).

- Våre produkter bidrar typisk med en besparelse på 60 prosent for en nettavis, hevder Jon Bjørnland.

Ikke rimelige

F5s produkter er ikke rimelige. Prisnivået varierer mellom 7.000 og 100.000 dollar for norske behov. En programvaremodul koster typisk 25.000 dollar. Webaccelerator 4500 kommer på 60.000 dollar. Prisnivået kan derfor være vanskelig å forsvare fra et nettverkssynspunkt.

- Applikasjonsfolk er raske til å skylde på nettet når noe går tregt. Nettverksfolk forstår ikke applikasjonsnære nettverksutfordringer, sier Bjørnland.

Salg av F5-produkter skjer derfor først og fremst via partnere som jobber med applikasjoner. Et eksempel er Oracle som drar nytte av F5s produkter. Det er laget oppsett for å forenkle tilpasningen, eksempelvis for Oracles Siebel 7.7. Andre i Norge som har dradd F5 inn i prosjekter er Accenture, Software Innovation og Steria.

Betalingen for F5 skjer dermed vesentlig via applikasjonsbudsjettet, ikke via nettverksbudsjettet.

Les om:

Drift